قتل دو نفر در شنگال

در جاده شنگال – تل عوزیر دو شهروند عرب از سوی افرادی مسلح کشته شدند

صبح امروز در مسیر جاده شنگال به تل‌عوزیر جسد دو شهروند عرب پیدا شد. جلال خلف بخشدار تل عوزیر اعلام کرد که این دو فرد با شلیک گلوله به سر کشته شده‌اند.

بنابر گفته‌های جلال خلف این دو فرد از شهروندان عرب بوده و اهل شنگالند. وی هویت کشته شدگان را «سعود منور» و «حمد دلیل» اعلام کرد.

نیروهای آسایش ایزیدخان پس از آغاز تحقیقات در مورد کشتن این دو شهروند، ۴ فرد حامل اسلحه‌ را بازداشت کرد‌‌ه‌اند.