قدیمی‌ترین پارک طبیعی آفریقا قربانی نفت می‌شود

پارک ویرونگا که قدیمی‌ترین پارک طبیعی آفریقا در جمهوری دمکراتیک کنگو است به دلیل جستجو به دنبال نفت توسط شرکت فرانسوی توتال به سمت نابودی می‌رود.

  فلورانس سیتوامینیا در مرکز تحقیقات حقوق بشر، دمکراسی و حفاظت محیط زیست کنگو به رسانه‌های فرانسه اعلام کرد، خطرات جدی پارک طبیعی ویرونگا را تهدید می‌کند.

  فلورانس سیتوامینیا همچنین اعلام کرد، کمپانی نفت توتال فرانسه در نزدیکی این پارک به دنبال نفت می‌گردد به همین دلیل خطر جدی این پارک طبیعی را تهدید می‌کند، چون بخشی از این منطقه که به شرکت توتال اجازه‌ی جستجو در آن داده شده است، در داخل پارک واقع شده است.

  شرکت نفتی توتال فرانسه اعلام کرده است که در داخل پارک طبیعی ویرونگا به دنبال نفت نخواهد گشت اما محافظان محیط زیست نگران این موضوع هستند که به دلیل پسماندهای نفتی به اکوسیستم منطقه لطمه وارد شود، چون اگر در پروس‌ ی جستجو به دنبال نفت، رود سیملیکی در داخل پارک به مواد نفتی و پسماندها آلوده شود، به هیدروگرافیا (سرچشمه‌ها و رگه‌های آبی) منطقه لطمه وارد خواهد شد.

  همچنین به دلیل جستجوی نفت اختلافات داخلی در منطقه ایجاد شده و درگیریها افزایش یافته است. همچنین کشتار فیلها نیز افزایش یافته است.

  پارک طبیعی و ملی ویرونگا ٧ هزار و ٨۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد و در شرق جمهوری دمکراتیک کنگو واقع شده است و با رواندا و پارک ملی ملکه الیزابت در اوگاندا هم‌مرز می‌باشد.

  پارک ویرونگا در سلسله کوههای ویرونگا تا سلسله کوههای رانزور ادامه دارد. در سال ۱۹۵۲ به عنوان اولین پارک طبیعی آفریقا ثبت شد. در سال ۱۹۷۹ به عنوان میراث انسانی در یونسکو ثبت شد.

  شرکتهای بین‌المللی به طور مداوم به طبیعت کشورها آسیب می‌زنند و به دلیل این زیانها هر روز ثروتمندتر می‌شوند. در مقابل شکایاتی که از شرکت توتال شده است، این شرکت با اعلام اینکه "طرف قرارداد ما دولت جمهوری دمکراتیک کنگو می‌باشد" از خود سلب مسئولیت کرده است.

  این اقدام توتال در حالیست که بر اساس قوانین فرانسه، کمپانیها مسئول کارهای همه‌ی شاخه‌ها و شعب خود در هر جایی می‌باشند.