لیلا گووَن: اوجالان ۲۲ سال است که در تنهایی به مقاومت دست زده است

لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک: توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه به یمن مقاوما خلق و اوجالان درهم شکسته شده است. از سوی دیگر تلاشهایی به منظور ممانعت از گسترش فکر و اندیشه های اوجالان در جریان است.

لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک: توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه به یمن مقاوما خلق و اوجالان درهم شکسته شده است. از سوی دیگر تلاشهایی به منظور ممانعت از گسترش فکر و اندیشه های اوجالان در جریان است. اما خلق کورد در این قرن به موقعیت و جایگاه سیاسی خود دست یافته و  سرانجام آ.ک.پ نیز در مقابل کوردها درهم می شکند.

برنامه‌ریزی و تمهیدات حزب دمکراتیک خلق‌ها برای برگزاری چهارمین کنگره عادی این حزب که در ۲۳ فوریه برگزار می‌شود، بدون وقفه ادامه دارند. در چارچوب تلاشهای کنگره، امروز لیلا گوون ریاست کنگره جامعه دمکراتیک (ک.ج.د) در امور سازماندهی حزب دمکراتیک خلق‌ها- شاخه استانبول شرکت کرده و در سالن هتلی در منطقه فاتح همراه به دیدار با سازمان‌های منطقه‌ای پرداخت. همراه با گوون، علی کنعان اوغلو و مارال دانش بشتاش از نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها و دیگر مدیران این حزب در شهرها و نواحی مختلف در این گردهمایی حضور یافتند.

در این دیدار لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک به سخنرانی پرداخته و به توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه علیه رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان اشاره کرد. گوون در این سخنرانی اظهار داشت که توطئه به منظور درهم شکستن اراده خلق کورد انجام شده است. اما مقاومت رهبری و سازماندهی خلق کورد اجازه سیطره تاریکی بر نور را نداد. آقای اوجالان این توطئه را خنثی کرد. اوجالان ۲۲ سال است که در تنهایی به مقاومت دست زده است. همان انزوای تحمیلی بر وی در تمامی دیگر زندان‌ها نیز در جریان است. در تمامی جهان تنها نلسون ماندلا بود که رکورددار انزوا و حصر به مدت ۱۸ سال بود؛ اما امروز آقای اوجالان ۲۲ سال است که در حصر و انزوا به سر می‌برد.

فقط اوجالان است که دارای پروژه است

لیلا در ادامه سخنان خود اظهار داشت: ما خواهان اتحاد و انسجام کوردها هستیم. به همین دلیل است که حاکمیت تلاش می‌کند تمامی فعالیتها و اقدامات ممکن را برای ممانعت از این اتحاد در پیش گیرند. تلاش می‌کند تا مانع از گسترش افکار و آرای اوجالان شوند. به همین دلیل بود که ما دست به اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت زدیم. اما به رغم این مقاومت، نتایج بدست آمده کافی به نظر نمی‌رسند. ما باید به دقت بر این مسئله متمرکز شویم که چرا در این موقعیت قرار گرفته‌ایم. زیرا ما از فلسفه اوجالان انرژی و نیرو می‌گیریم. خاورمیانه با بحران شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند. هر کس و گروهی سخنی بر زبان می‌راند، اما هیچ یک از این افراد صاحب پروژه نیستند. فقط آقای اوجالان است که از پروژه برخوردار است. از همین رو خلق کورد بیش از این عدم برخورداری از موقعیت سیاسی را نمی‌پذیرد. و خواهیم داد که کوردها به آ.ک.پ پایان خواهند داد. خاتمه یافتن حاکمیت آنها نزدیک است. ما مقاومت بی‌نظیری و بزرگی را انجام داده و به پیروزی خواهیم رسید.

لیلا گووَن رئیس مشترک کنگره جامعه دمکراتیک در پایان سخنان خود از تمامی سازمان‌ها و گروه‌ها درخواست نمود که در کنگره حزب دمکراتیک خلق‌ها مشارکت کنند.