مأموران شهرداری یک دستفروش را در بیرجند مورد ضرب و شتم قرار دادند

بنابر گزارش تصویری و ویدئوهای منتشر شده، ماموران شهرداری باردیگر یک جوان دست فروش را در بیرجند واقع در خراسان جنوبی مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

بنابر گزارش تصویری و ویدئوهای منتشر شده، ماموران شهرداری باردیگر یک جوان دست فروش را در بیرجند واقع در خراسان جنوبی مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

این اولین بار نیست که ماموران شهرداری به بهانه سد معبر دست فروشان را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. پیشتر خشونت ماموران شهرداری در شهرقم منجر به قتل یک دستفروش شد.

 

در کشوری که مدیران و مسئولانش نمی توانند فکری برای کار واشتغال مردم کنند، مامورانش بیکارانی که برای تهیه نان دست به دستفروشی زده اند را به بهانه سد معبر  اینگونه مورد ضرب و شتم قرار می دهند.