مادران روسری سپید: اکنون زمان آزادی اوجالان است

مادران روسری سپید در استانبول گرد هم آمده و اعلام کردند،" با مقاومتمان در برابر زندان‌ها، بخشی از انزوا شکسته شد. هم اکنون هدف اساسیمان آزادی اوجالان و محافظت از صلحی شرافتمندانه است. "

در استانبول مادران روسری سپید در مجلس مادران صلح گرد هم آمدند. مادران از روزنامه‌نگارانی که در این برهه آنها را همراهی نمودند سپاسگذاری کردند. سپس درباره‌ی فعالیت‌هایی که باید انجام گیرند سخن گفتند. 

بدیعە گوکیوز به نمایندگی از مادران روسری سپید اعلام کرد، " هدفمان از این فعالیت‌ها گرد هم آوردن خلق در اطراف مادرانیست که از مقاومت‌های اعتصاب غذا حمایت کردند. اکنون کنار همدیگر هستیم. در نتیجه‌ی حمایت مادران از فعالیت‌های انجام شده به امروز رسیدیم. از تمامی مادرانی که در این فعالیت‌ها گرد هم آمدند تشکر میکنم. هدف کنش‌های اعتصاب غذا که فرزندانمان آغاز کرده بودند، آزادی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان است. با این هدف و برای حمایت از فرزندانمان، خیابان به خیابان و در مقابل زندانها، با مقاومت بخشی از انزوا را شکستیم. هم اکنون هدف اساسیمان آزادی اوجالان و محافظت از زندگی شرافتمند است."