مادران زندانیان سیاسی از استراسبورگ: فردا بسیار دیر است!

​​​​​​​اعتصاب غذای فعالان سیاسی در شهر استراسبورگ فرانسه در ١٢٠ روز خود قرار دارد. مادرانی که از این اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت حمایت می‌‌‌نماید، خطاب به تمامی کردها در سراسر جهان و خصوصا اروپا اعلام کردن که فردا بسیار دیر است.

اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت استراسبورگ به رغم وخامت وضعیت جسمی بسیاری از اعتصاب‌‌‌کنندگان با عزمی راسخ در ١٢٠ روز خود ادامه دارد. از ١۴ اعتصاب کننده‌‌‌ای که ١٢٠ روز است در این اعتصاب غذا به سر می‌‌‌برند، یوکسل کوچ و دینز سورگوت به دلیل وخامت جسمی به بیمارستان انتقال یافتند، اما به رغم این وضعیت حاد از پذیرش هر گونه مداوایی سر باز زده و همچنان اعتصاب غذای خود را ادامه می‌‌‌دهند.

درخواست مادران از خلق و نهادهای مسئول

نوری سنجار که در ١١٨ روز از این اعتصاب غذا به ملاقات اعتصاب کنندگان پرداخته است از تمامی کردهای جهان و به ویژه کردهای اروپا خواست که فعالیتهای خود را تشدید بخشند. سنجار خواستار پیوستن حداکثری خلق به این مقاومت شده و اظهار داشت تمامی اعتصاب کنندگان زندان، فرزندان ما به شمار می‌‌‌رود. لازم است خلق یکصدا به پا خاسته و با حمایت همه‌‌‌جانبه‌‌‌ی مردم است که این مقاومت به پیروزی خواهد رسید.

 

مادر یکی از شهدا: فردا بسیار دیر است

آیتن سونگور که فرزندش عادل سونگور (لوجان مونزور) را در سال ٢٠١۶ در میان صفوف جنبش آزادیخواهی خلق کرد از دست داده است از کمیته‌‌‌ی منع حقوق بشر اروپا خواست نسبت به وضعیت کنونی بی تفاوت نباشد. سونگور اظهار داشت این اعتصاب غذا روز به روز به مرگ اعتصاب کنندگان نزدیک تر شده و از تمامی کردهای ساکن در اروپا خواست که به اعتراض علیه سکوت موجود دست بزنند. آیتن سونگور افزود: خلق کرد در کردستان در جو سنگین و دشواری قرار گرفته است. اگر در اروپا اعتراضات شدیدتر و قدرتمندتری شکل گیرند، در آنصورت است که اتحادیه اروپا و نهادهای مرتبط به آن اقداماتی را اتجام خواهند داد. اگر امروز ما از این مبارزه حمایت به عمل نیاوریم فردا بسیار دیر خواهد بود. آیتن سونگور در ادامه افزود برای آنکه افراد دیگری جان خود را از دست ندهند، ما باید مبارزه‌‌‌ی خود را گسترش دهیم.