ماهواره پیام به اقیانوس هند سقوط کرد

​​​​​​​ماهواره پیام که حسن روحانی در سخنرانی دیروز به آن می‌بالید و با هیاهوی رسانەای زیاد به فضا پرتاب شد دیروز در سکوت خبری در اقیانوس هند سقوط کرد و موجب رسوایی شد

به گزارش روزنامه آرمان، ماهواره ایرانی پیام که پس از سال‌ها تلاش خستگی ناپذیر دانشجویان دانشگاه امیرکبیر چند روز پیش در حضور وزیر ارتباطات به فضا فرستاده شد به دلیل سرعت ناکافی نتوانست در مدار زمین قرار بگیرد.

 

احمد معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر در ارتباط با سرنوشت ماهواره پیام اعلام کرد؛''با توجه به عدم موفقیت در قرار گرفتن ماهواره در مدار، «پیام» سقوط کرد و در اقیانوس هند افتاد."

 

ایران پس از پرتاب این ماهواره به اقیانوس هند قصد دارد بزودی ماهواره دوستی را به فضا پرتاب کند.

 

رئیس دانشگاه امیرکبیر گفته ماهوراه پیام حدود ۶ دقیقه از فضا سیگنال فرستاد که این موضوع نشان داد که ماهواره خوب کار می‌کند.