محکومیت حملات رژیم کوردستیز تُرکیه در چندین شهر

در آنکارا، مردین و شرنخ علیه عملیات پاکسازی سیاسی، تجمعات اعتراضی برگزار شد.

فعالیتهای اعتراضی در مخالفت با حملات رژیم فاشیست تُرک به سیاستمداران ه.د.پ ادامه دارند. در آنکارا، مردین و شرنخ حکومت آ.ک.پ و م.ه.پ تجمعات اعتراضی برپا شد.

آنکارا

پلتفرم زنان آنکارا در مرکز سندیکاری تمبرل-سن نشستی مطبوعاتی برگزار نمود. در این کنفرانس اعلام شد که عملیات پاکسازی سیاسی تصمیمی سیاسی است و اعلام شد،"ما می‌دانیم که اگر مقاومت نکنیم، حتی اجازه‌ی نفس کشیدن نخواهیم داشت."

مردین

سازمان مردین ه.د.پ نیز علیه عملیات پاکسازی سیاسی در مرکز حزب کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کرد. محمد رشتو تریاکی پارلمانتار ه.د.پ الیح گفت،" آنها شکست خواهند خورد و ما پیروز خواهیم شد. این عملیات سیاسی است. حکومت دست به عملیات پاکسازی سیاسی زده است. تلاش می‌کند ه.د.پ را ساکت کند."

تریاکی در ادامه اعلام کرد که ه.د.پ تسلیم نخواهد شد و پیروز می‌شود.

شرنخ

در منطقه‌ی جزیر شرنخ در مرکز دفتر ه.دپ کنفرانسی مطبوعاتی برگزار شد. همراه با اعضای ه.د.پ، فعالان جنبش زنان آزاد نیز در این کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند. در بیانیه‌ی منتشر شده آمده است، "ما با جبهه‌ای ضد فاشیست، صلح را برجسته خواهیم کرد و دمکراسی را ایجاد خواهیم نمود. ما این رژیم را از بین می‌بریم."