مدحات سنجر: ه.د.پ ساکت نخواهد شد

رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها با یادآوری اینکه آ.ک.پ-م.ه.پ دریافته‌اند ه.د.پ قادر است آنان را از میان بردارد گفت: همگی باید با عزمی راسخ به حملات پاسخ دهیم.

مدحات سنجر، رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ٩ اظهار کرد، اشغالگری به رویه حاکمیت ترکیه مبدل شده است. وی افزود:"با هر شکست دوباره حمله‌ور می‌شود و با هر حمله نیز متحمل شکست تازه‌ای می‌گردد."

مدحات سنجر پس از صدور حکم دستگیری سیاستمداران نشستی مطبوعاتی ترتیب داد. نکته قابل توجه محاصره ساختمان ه.د.پ از سوی چماقدارن پلیس ترک در زمان نشست مطبوعاتی سنجر بود.

تداوم کودتاست

سنجر بازداشت سیاستمداران و تحمیل جو اختناق بر جامعه را تداوم رژیم کوتادگری خواند که از ۵ سال پیش در ترکیه حکمفرما شده است و ذهنیت حاکمان ترکیه را کودتاچی خواند.

وی گفت:"در عملیات‌های صورت گرفته، آیهان بیلگن شهردار قارص، سری ثریا اوندر نماینده سابق حزب در پارلمان ترکیه و تعداد زیادی نمایندگان سابق حزب دستگیر شده‌اند. این اقدام از قبل طراحی شده بود.

دستگاه قضا به مانند روزهای گذشته به عنوان چماق حاکمیت سیاسی رفتار کرده است. هر حرفی که از دهان دولت باغچلی، رئیس م.ه.پ بیرون می‌آید را دستگاه قضا به عنوان یک دستور در نظر می‌گیرد. هر کسی را که وی می‌خواهد آزاد می‌کنند و هر کسی را که می‌خواهد روز بعدش گروگان می‌گیرند. در معنای اساسی از گفتن دستگاه قضایی به این سیستم باید خودداری کرد.

رویدادهای ۶-٨ اکتبر در همبستگی با کوبانی را بهانه‌ای برای این حملات قرار داده‌اند. بعد از گذشت شش سال هنوز هیچ دلیلی مبنی بر این که ه.د.پ در آن حوادث نقش داشته است به دست نیامده است."

حاکمیت مسئول است

سنجر گفت:"مسئول آن حوادث حاکمیتی بود که با سیاست‌های اعمالی و جانبداری از گروه تروریستی داعش، زمینه را برای بروز خشونت در خیابان‌ها فراهم کرده بود."

ه.د.پ از پا ننشسته و نخواهد نشست

مدحات سنجر خاطرنشان کرد: "ه.د.پ از پا ننشسته و نخواهد نشست. نباید چنین تصور شود که این عملیات تنها علیه این حزب صورت گرفته است. این عملیات یک وضعیتی است در برابر سیاست دمکراتیک و اراده آنتی فاشیسم. حاکمیت سیاسی در تلاش برای ساکت کردن ه.د.پ، تصفیه اپوزیسیون و تحمیل جو خفقان بر جامعه است. ه.د.پ ساکت نشده و نخواهد شد. همگی با هم فضای ترسی را که تلاش می‌شود در جامعه گسترانده شود از بین خواهیم برد. تنها راه توسعه مبارزه کنار یکدیگر ایستادن است. اگر ه.د.پ ساکت شود حاکمیت راحت خواهد شد ولی حاکمیت خود نیز می‌داند که ه.د.پ ساکت نخواهد شد."