مرگ ١٣ پناهجوی افغانی و کورد در اثر کولاک شدید

در بخش ابخ استان وان باکور کوردستان ١٣ پناهجو به دلیل کولاک شدید جان خود را از دست دادند

در محله سارچیمه بخش ابخ استان وان ١٣ پناهجو در اثر کولاک و سرما دچار یخ‌زدگی شدند.

 یکی از روزنامه‌نگاران اهل وان در نشریه گازته هاوار این گزارش را منتشر کرد.

بنابر گزارش این روزنامه‌نگار از ١٣ نفر پناهجو که جان خود را از دست داده‌اند ١٠ تن از اتباع افغانستان و سه تن دیگر کوردهای اهل کوبانی بودند.