مصادره وسائل زندانیان در اعتصاب غذا در زندان گیرسون

زندانبانان در حمله به زندانیان سیاسی کرد محبوس در گروه E زندان گیرسون کتاب و رادیو مقاومت گران در اعتصاب غذا را مصادره کردند

  برپایه‌ی اطلاعات کسب شده زندانبانان گروه E زندان گیرسون به سلول مقاومت گران در اعتصاب غذا حمله کرده‌اند.

  اعلام شد عناصر تحت فرمان دیکتاتور طیب اردوغان رادیو و کتاب زندانیانی که در اعتصاب غذا بسر می‌برند را مصادره کرده‌اند.

  زندانی به نام محمد چاغرجی از راه تماس تلفنی با خانواده‌ی خویش درباره‌ی این مسئله سخن گفت.

  چاغرجی اعلام کرد: "‌هر روزه فشارها بیشتر می‌شوند. مدت درازیست که ما را از ویتامین‌ها محروم کرده‌اند. آشامیدنی‌های لازم را به ما نمی‌دهند. با وجود همه این‌ها ما با آب،‌ چای، شکر و نمک به مقاومت خویش ادامه می‌دهیم. مدتیست که برای درمان ما را تحت فشار قرار می‌دهند. نیمه‌ی شب به سلول ما حمله می‌کنند. کتاب و رادیو‌ی ما را مصادره کرده‌اند. اگر بدین شکل ادامه یابد احتمال دارد که درمان ما با مشکل روبه‌رو شود. برای این اقدام آماده‌کاری انجام می‌دهند. اما هرچه باداباد ما مقاومت خود را ادامه خواهیم داد."

  لازم به ذکر است محمد چاغرجی از ۱ مارس/ ۱۰ اسفند در اعتصاب غذا به سر می‌برد.