مصطفی کاراسو: دولت آلمان بزرگترین حامی نژادپرستان ترکیه است

مصطفی کاراسو با تصریح آنکه دولت‌های اروپا شریک جرم ترکیه در فرایند پاکسازی نژادی کردها بوده اند می گوید شکی نیست که روسیه و ایالات متحده آمریکا نیز در اجرای این سیاست سهیم بوده اند.

مصطفی کاراسو عضو شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کردستان طی مقاله ای که در روزنامه "ینی اوزگور پولتیکا" منتشر شده است از سیاست‌های اتحادیه اروپا بویژه دولت آلمان در حمایت از اردوغان دیکتاتور ترکیه به شدت انتقاد کرده و دفاع از یک حکومت فاشیست و کشتارگر را موجب رسوایی و افتادن نقاب از چهره اروپا خوانده است.

 

مصطفی کاراسو با تصریح آنکه دولت‌های اروپا شریک جرم ترکیه در فرایند پاکسازی نژادی کردها بوده اند می گوید شکی نیست که روسیه و ایالات متحده آمریکا نیز در اجرای این سیاست سهیم بوده اند.

 

او تعامل با اردوغان دیکتاتور ترکیه و حمایت از حکومت کشتارگر او را سند این شراکت در جرم نامیده و می گوید بویژه حمایت دولت مرکل در آلمان از اردوغان در حالی بوده که او مدام اروپا را تهدید به روانه کردن سیل پناهجویان کرده است.

 

عضو شورای رهبری ك.ج.ك، عملیات پلیسی اخیر علیه فعالین و مراکز دمکراتیك کردی در آلمان را اقدامی برای جلب رضایت ترکیه تلقی کرده و بویژه یورش به دفاتر ایزدی‌ها که قربانی وحشیگری داعش شدند را نفرت انگیز خوانده است.

 

کاراسو می گوید آلمان نمی تواند با تحویل سلاح به حزب دمکرات کردستان عراق بر رسوایی ممنوعیت حمل پرچم یگان‌های مدافع خلق که موثرترین سازمان روژاوا در مبارزه با داعش بود سرپوش بگذارد.

 

او در ادامه به تصویب طرح کمک سه میلیارد یورویی اروپا به ترکیه به بهانه مصرف آن برای نگهداری پناهجویان اشاره کرده و تأکید می کند این کمک در حالی صورت گرفته که همه می دانند اردوغان تا چه اندازه در برابر پناهجویان، فاشیست و ظالم است.

 

کاراسو می گوید گویا آنگلا مرکل نمی داند همین حکومت کرد کش و ارمنی کش ترکیه بود که تبه کاران القاعده و داعش را از دروازه های رسمی خود روانه سوریه کرد و از همان دروازه ها شهروندان بی گناه سوری که از جنگ گریخته بودند را تحویل گرفت تا مورد سوء استفاده و استثمار قرار دهد.

 

مصطفی کاراسو با تأکید بر آنکه اتحادیه اروپا همه موازین حقوقی و ارزش‌های مورد بحث خود را زیر پا گذاشته است، به چالش تحویل "گلیزار تاشدمیر" به ترکیه توسط نروژ هم اشاره کرده و می گوید دیپورت یک فعال سیاسی کرد به کشوری که حتی در آن به دانشگاهیان و نویسندگان رحم نمی شود یک رسوایی بزرگ است.

 

کاراسو یادآوری می کند نروژ که میزبان مذاکرات صلح میان کردها و دولت ترکیه بود در حالی این اقدام را انجام داد که می داند خانم تاشدمیر با آزار و حبس‌های سنگین مواجه خواهد شد.