مقاومت کردها به ثمر نشست؛ پلیس آلمان عقب‌نشینی کرد

مقاومت کردها و دوستان آنان در آلمان بر علیه تصمیم‌های نژادپرستانه پلیس این کشور منبی بر ممنوعیت پرچم‌های پ.ی.د و ی.پ.گ به ثمر نشست و پلیس این ایالت آلمان ممنوعیت پرچم‌های یگانهای مدافع خلق/یگانهای مدافع زنان و حزب اتحاد دمکراتیک را لغو کرد

مقاومت کردها و دوستان آنان در آلمان بر علیه تصمیم‌های نژادپرستانه پلیس این کشور منبی بر ممنوعیت پرچم‌های پ.ی.د و ی.پ.گ به ثمر نشست و پلیس این ایالت آلمان ممنوعیت پرچم‌های یگانهای مدافع خلق/یگانهای مدافع زنان و حزب اتحاد دمکراتیک را لغو کرد

 

قریب یکسال است که دولت آلمان به موازات رژیم اشغالگر ترکیه استفاده از سمبل و پرچمهای نیروهای انقلابی روژاوا و شمال سوریه را ممنوع اعلام کرده بود و به اعتراضات کردهای ساکن آلمان حمله‌ور شده بود. پلیس آلمان به سیاق پلیس طیب اردوغان کردها را مورد شکنجه قرار داده تعدادی را بازداشت کرده بود. اعمال آلمان با انزجار کردهای اروپا و ساکنان کردستان مواجه شد و بسیاری آنرا ناشی از تداوم ذهنیت فاشیستی در میان نیروهای امنیتی آلمان علیه حقوق مشروع و طبیعی کردها قلمداد کردند.

 

پس از حمله نیروهای پلیس آلمان و زخمی کردن سه تن از شهروندان کُرد، کردستانی‌ها شکواییه‌ای به دادستانی آلمان ارائه کردند و خواهان توضیح دادستانی در رابطه با حمله پلیس به گردهمایی کردها و ممنوعیت پرچم‌های ی.پ.گ/ی.پ.ژ و پ.ی.د شدند.

 

دادستانی برلین دیروز (چهارشنبه) سرانجام پس از چند ماه طی حکمی اعلام کرد که استفاده از پرچمهای ی.پ.گ/ی.پ.ژ و پ.ی.د ممنوع نیست.

 

خاطرنشان می‌شود که وزارت کشور آلمان در ١١ اسفند سال گذشته طی دستور به تمام ایالت‌های این کشور اعلام کرده بود که از این پس استفاده از پرچم‌های ی.پ.گ،ی.پ.ژ و پ.ی.د ممنوع است. سیاستمداران کُرد اعمال دولت آلمان را حمایت آشکار حکومت این کشور از داعش و ترکیه عنوان کردند و بازتابی وسیع در افکار عمومی جهان داشت.