موج جدید دستگیری‌ها در ترکیه

در چهارچوب تحقیقاتی که با مرکزیت سِرت آغاز گشته است، نیروهای پلیس با قرار دستگیری ۳۳ تن در ۶ شهر به خانەهای بسیاری از شهروندان حمله کرده و تعداد زیادی از شهروندان را دستگیر کردند.

  با قرار گرفته شده از سوی دادستانی کل شهر دهه ، قرار دستگیری ۳۳ تن به دلیل همکاری و حمایت مالی اعضای پ.ک.ک  صادر شد. در چهارچوب عملیات با مرکزیت سرت و مناطق دهه و برواری، آلانیا و کپز در آنتالیا، آکدنیز و توروس در مرسین، الیه، منطقەی رِیا ارموش در وان و گازی عثمان پاشا در استانبول، نیروهای پلیس همزمان به بسیاری از خانەهای شهروندان حمله کردند.

  همچنین اعلام شد، در چهارچوب حمله به خانەهای سِرت ۱۶ شهروند از جمله غربت اشیوک، اسمائیل یلدز، گوله بشتاش و ادا کلیس دستگیر شده‌اند.