موشکی که از سوریه پرتاب شد در قبرس منفجر شد

در نتیجه‌ی پاسخ پدافند هوایی سوریه به حملات هوایی اسرائیل در شب گذشته، یکی از این موشک‌ها در قبرس منفجر شد.

  در ساعات شب گذشته در منطقه‌ی کوهستانی تاشکنته در شمال شرقی لکوشای قبرس که به اشغال دولت ترکیه در آمده است،‌ انفجاری رویداد.

  قدرت اوزرسی وزیر امور خارجه‌ی مناطق اشغالی قبرس اعلام کرد، این انفجار در نتیجه‌ی برخورد موشک روسی به منطقه رویداده است.

  اوزرسی اعلام کرد، " با توجه به تحقیقات اولیه این موشک، ساخت روسیه بوده و متعلق به سامانه پدافند هوایی سوریه است که در پاسخ به حملات هوایی اسرائیل علیه سوریه فعال شده بود و به‌هنگام شلیک دامنه خود را گسترش داده و در قلمرو ما فرود آمده است. "