موفقیت در نتیجه‌ی مقاومت جمعی بدست آمد

مقاومتگرانی که مدت درازی در زندان‌ها مقاومت نمودند اعلام کردند، موفقیت در نتیجه‌ی مقاومت جمعی بدست آمد.

  روگر تیرژ اوزلاپ که در زندان گروه F شماره‌ی ۲ تکیرداغ بسر می‌برد از مقاومتگرانیست که در روز ۱۶ دسامبر در مقاومت‌ها جای گرفت.

  اوزلاپ اعلام کرد، نتایج بدست آمده موفقیت مبارزات جمعی را نشان می‌دهد و افزود، در نتیجه‌ی این مقاومت موضع دولت ترکیه و سی.پی.تی برای مشروعیت دهی به انزوای تحمیلی در هم شکسته شد.

  اوزلاپ در ادامه اظهار داشت، " موفقیت بدست آمده نه تنها موفقیت مقاومت‌ زندان‌هاست، ‌بلکه در نتیجه‌ی مقاومت اپوزسیون و تمامی جامعه بدست آمد. در همان وقت موضع رفقایمان در جنبش انقلابی ترکیه است. حمیات مادی و معنوی آن‌ها تاثیر بزرگی را بر کنش‌ها گذاشت. باری دیگر اثبات شد مقاومت علیه فاشیسم و ستمکاری به موفقیت می‌رسد. "

  اوزلاپ اعلام کرد‌، با گذشت زمان معلوم خواهد شد که انزوا پایان یافته است یا نه، ‌اوجالان قادر خواهد شد به شکلی آزادانه فعالیت نماید یا نه. اوزلاپ اظهار داشت،" پایان یافتن ممنوعیت دیدار با اوجالان نشان می‌دهد که موضع دولت ترکیه و کمیته‌ی پیشگیری از شکنجه‌ی اروپا سی.پی.تی برای مشروعیت دهی به انزوا به شکست انجامیده است. دیدارهایشان از زندان‌ها و همچنین دیدارشان از امرالی پس از چند سال یکی از نشانه‌‌های موفقیت کنشیست که با پیشاهنگی لیلا گوون آغاز شد. "

  اوزلاپ اعلام کرد، این مقاومت‌ها در همان وقت سیاست‌های فشار و ستمکاری حاکمیت فاشیست آ.ک.پ – م.ه.پ علیه خلق کرد و نیروهای سوسیالیست، نیروای دمکرهاتیک و اپوزسیون را در هم شکست.

  اوزلاپ در پایان سخنان خویش اعلام کرد،‌ از این به بعد مبارزات را توسعه خواهند داد.