نامه‌ی دست نوشته‌ی عبدالله اوجالان منتشر شد

​​​​​​​شاناز ابراهیم احمد در ۲۰مین سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی یک نامه‌ی دست نوشته‌ی عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان را منتشر کرد. این نامه را رهبر آپو برای ماموستا ابراهیم احمد و ماموستا رسول هاوار نوشته است

شاناز ابراهیم احمد در ۲۰مین سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی یک نامه‌ی دست نوشته‌ی عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان را منتشر کرد. این نامه را رهبر آپو برای ماموستا ابراهیم احمد و ماموستا رسول هاوار نوشته است.

 

انتشارات ویژه‌ی خانم شاناز ابراهیم احمد به مناسبت ۲۰مین سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی بر ضد عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد چندین پیام را منتشر نمود که یکی از آنها یک نامه‌ی دست‌نوشته‌ی اوجالان خطاب به ابراهیم احمد و رسول هاوار است.

 

شاناز ابراهیم احمد خواستار آزادی رهبر آپو شده و یک عکس از ماموستا ابراهیم احمد و رهبر آپو را منتشر کرده است که بر روی آن نوشته است؛" متاسفانه امروز ۲۰ سال از دستگیری رهبر آپو گذشته است... متفکر و مبارز کرد ماموستا ابراهیم احمد و آقای اوجالان. آزادی برای آقای اوجالان دوست و همراه ماموستا ابراهیم احمد و مام جلال طالبانی".

 

همچنین در پیام دیگری با عنوان "یادگاری"، یک نامه‌ی دسنوشته‌ی رهبر آپو را منتشر کرده است. تاریخ این نامه به ۹ دسامبر ۱۹۹۵ /۱۸ آذر ١٣٧۴ بر‌می‌گردد و نوشته شده "آرشیو خانم شاناز ابراهیم احمد" و در آن آمده است؛"این نوشته در سربرگ یک آلبوم نوشته شده بود که رهبر آپو آنرا به پدرم و آقای محمد رسول هاوار هدیه کرده بود. از ته دل خواستار آزادی و سربلندی و تندرستی رهبر آپو هستم."

متن نامه‌ی دست‌نوشته

"برای ماموستا ابراهیم احمد و هاوار (محمد رسول)، بسیار خشنودم. دیدارها و نشستهایی که انجام دادیم، تاریخی بودند. قدم بزرگی بود. تاسیس کنگره‌ی ملی کردستان برای ملت کرد پیروزی ارزشمندی بود. من خواستار سلامت و پیروزی برای آنها هستم و به آنها درود و سلام می‌فرستم.

٩ دسامبر ١٩٩۵"

شایان ذکر است که رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان روابط دوستانه‌ای با هر یک از ابراهیم احمد و رسول هاوار داشته است و آنان بارها یکدیگر را ملاقات کرده‌اند. اوجالان با ابراهیم احمد و رسول هاوار وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سرنوشت ملت کرد را مورد بحث قرار داده‌اند. کتاب "دادگاه تاریخ" که متن گفتگو‌های آنان است سال ١٩٩٧ از سوی روزنامه سرخوبون (استقلال) منتشر شد.