نسل آتش: از دولت اشغالگر ترکیه حساب پس خواهیم گرفت

تعدادی از جوانان که نام "نسل آتش" را بر خود گذاشته‌اند در شهر استانبول و آیدین دو کارگاه را به آتش کشیدند و یک خودرور باری را نیز منهدم کردند. آنها طی بیانیه‌ای تاکید کردند که حساب این اشغالگری را از دولت ترکیه پس خواهند گرفت.

تعدادی از جوانان که نام "نسل آتش" را بر خود گذاشته‌اند در شهر استانبول و آیدین دو کارگاه را به آتش کشیدند و یک خودرور باری را نیز منهدم کردند. آنها طی بیانیه‌ای تاکید کردند که حساب این اشغالگری را از دولت ترکیه پس خواهند گرفت.

نسل آتش در این بیانیه اعلام کردند، آنها به انجام عملیاتهای خود از دولت ترکیه حساب پس خواهند گرفت.

بر اساس این بیانیه در منطقه‌ی آرنافوتکوی استانبول در ۲ نوامبر یک کارگاه تولید مبل و یک خودروی باری را آتش زدند.

این گروه اعلام کردند که در منطقه‌ی گرمنجیک شهر آیدین نیز در ۲٨ اکتبر اولین عملیات خود را در یک انبار پنبه انجام دادند و ۲ تن پنبه را سوزاندند.

همچنین در منطقه‌ی کارتال استانبول نیز در ۱۷ اکتبر یک کارگاه تولیدی مبل متعلق به فاشیست‌ها را آتش زدند.