نماینده مجلس عراق؛ اردوغان همه کردها را هدف قرار داده است

​​​​​​​یکی از نمایندگان اتحادیه میهنی کردستان با انتشار پیامی در صفحه شخصی فیسبوک خود از طیب اردوغان به عنوان خطری برای همه نام برده است

حملات هوایی ارتش غاصب ترک در شامگاه ١٣ دسامبر به مخمور و شنگال با واکنش تند سیاستمداران، روشنفکران، نمایندگان مجلس و نویسندگان روبرو شده است.

 

یکی از نمایندگان اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق در مقاله‌ای کردها را هشیاری در برابر اعمال اردوغان فراخواند و وی را خطری برای تمام کردها قلمداد می‌کند.

 

آریز عبدالله نماینده ی.ن.ک در مجلس عراق گفته است: سیاست‌های اردوغان نسبت به روژاوای کردستان واضح است. اردوغان چشم دیدن کردها را در سوریه‌ای دمکراتیک ندارد. رجزخوانی‌های او علیه این بخش از کردستان چیزی کمتر از تهدیدهای داعش نیست.

 

آریز عبدالله افزوده است:اردوغان برای اعمال خویش به دنبال توجیه می‌گردد اما کرها و کوردها هم می‌دانند که توجیهات اردوغان هیچگونه واقعیتی ندارند. رویکرد او و دولتش دشمنی با کردهاست بدون آنکه فرقی میان آنان قائل شود. اردوغان به بهترین شیوه پرده از ایدئولوژی دولت خویش برداشته  است که یکی از ستون‌هایش انکار حق انسانی و دشمنی با ملت کرد است.

 

پس از روژاوا نوبت جنوب است

آریز عبدالله نماینده ی.ن.ک در ادامه با خطرناک خواندن اردوغان گفته است: صرف نظر از رویکردهای احزاب گوناگون بر این باوریم که اردوغان خواست ملی کردها را هدف قرار داده است. به همین دلیل لازم است هر کردی نیک بداند که اگر برنامه اردوغان در روژاوا موفق شود نوبت به جنوب [کردستان] خواهد رسید.

 

شایان ذکر است در بمباران مخمور و شنگال چهار زن در پناهجو در مخمور و سه پناهجوی کوبانی در شنگال به شهادت رسیدند.

 

به استثنای نمایندگان حزب دمکرات کردستان عراق- پ.د.ک نمایندگان دیگر جریان‌های سیاسی کرد در بغداد قتل‌عام زنان در مخمور و شهروندان پناهنده کوبانی در شنگال را محکوم کرده‌اند.