نهادهای مدنی پیروزی اعتصاب کنندگان را تبریک گفتند

  بعد از فراخوان اوجالان مبنی بر پایان دادن به اعتصاب غذا و روزه مرگ، ابتکار عمل حمایت از زندانیان، KON-MED, AvEG-Kon, SKB, YS بیانیه‌های مکتوبی را منتشر کرده و خبر از پیروزی این اعتصاب غذا دادند.

  ابتکار عمل حمایت از زندانیان، کنفدراسیونهای اجتماعی کردستان در آلمان (KON-MED),، کنفدراسیون مهاجران زیر دست در اروپا (AvEG-Kon)، اتحادیه زنان سوسیالیست (SKB) و سازمان Young Struggle بیانیه‌ای منتشر و این پیروزی را به اعتصاب کنندگان تبریک گفتند.

  KON-MED با گرامیداشت یاد و خاطره انقلابیون، زولکف گرن، آیتن بچت، مدیا چنار، زهر ساغلم، اونجا آکیجی، ماهسون پامای، سراج یوکسک، اغور شاکار که در این کارزار جان خود را از دست دادند؛ این پیروزی را متعلق به آنان دانست. در این بیانیه کردستانیان و دوستان آنان در میهن و خارج از میهن در مدت ۷ ماه مقاومت در صحنه حضور یافته و حضور مداوم آنان مورد تمجید قرار گرفته و این پیروزی به آنان نیز تبریک گفته شد.

  در این بیانیه آمده است برای آزادی رهبر خلق کرد، عبدالله اوجالان، از همین لحظه به بعد خلق کرد و کردستان باید این مقاومت را بیش از پیش با گامهای قدرتمندانه‌ار به پیش ببرد.

  نهادها و انجمنهای AvEG-Kon, SKB, YS نیز اعلا داشتند که این مقامت ۲۰۰ روزه علیه رژیم دیکتاتوری آ.ک.پ/م.ه.پ ارمغان تاریخی گرانقدری برای تمامی خلقها است. این نهادها اعلام کردند که انزوای رهبر خلق کرد به اتمام رسیده است، ممنوعیت علیه دیدارها لغو شده است، اما تنها امری که تضمین کننده‌ خواهد بود مبارزه سازمان یافته و متشکل خلقهاست. در این بیانیه آمده است: مقاومت تاریخی بزرگی پایان گرفت. اما مبارزه علیه ظلم و جنگ علیه فاشیسم و استعمارگری با عزمی راسخ ادامه خواهد یافت. ابتکار عمل حمایت از زندانیان این پیروزی را به لیلا گوون و تمامی اعتصاب کنندگان تبریک می‌گوید.