نژادپرست‌های شرکت هوایی ترکیش آیرلاین به کمپین بایکوت سفر به ترکیه حمله کردند

کردهای ساکن در بیلبائو ایالت باسک و دوستان آنان از امروز کمپین بایکوت سفر به ترکیه و معامله با اجناس ترکی را اغاز کردند. آغاز کمپین مصادف با شروع مسابقات قهرمانی جهانی راگنی در بیلبائو بود و در آن صدها هزار نفر از سرتاسر جهان به بیلبائو سفر کرده‌اند.

کردهای ساکن در بیلبائو ایالت باسک و دوستان آنان از امروز کمپین بایکوت سفر به ترکیه و معامله با اجناس ترکی را اغاز کردند. آغاز کمپین مصادف با شروع مسابقات قهرمانی جهانی راگنی در بیلبائو بود و در آن صدها هزار نفر از سرتاسر جهان به بیلبائو سفر کرده‌اند.

 

پلاتفرم همبستگی با کردستان با استفاده از موقعیت زمانی مسابقات جهانی راگبی کمپینی را به زبان‌های اسپانیولی، باسکی، کاتالانی، فرانسوی، ایتالیایی، انگلیسی و پرتغالی آغاز کرد که در آن از مسافران خواسته شده تا به ترکیه سفر نکنند و در قتل‌عام رژیم ترکیه علیه خلق کرد و جامعه مدنی شریک نشوند.

 

شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین یکی از حامیان برگزاری مسابقات جهانی راگبی است. به همین دلیل کارمندان و مسئولان این شرکت ترکی به برگزار کنندگان کمپین حمله کردند و با نشان دادن سمبل فاشیست‌های ترک سعی نمودند تا مانع فعالیت کمپین شوند.

 

پس از آنکه پلیس بیلبائو به محل حمله نژادپرستان آمد مهاجمان و نژادپرستان ترک مجبور شدند این محل را ترک کنند.

 

پلاتفرم همبستگی با کردستان اعلام کرده است که به فعالیت‌های خود در راستای اعلام حمایت از مطالبات دمکراتیک خلق کردستان ادامه خواهد داد.