هاجر خلیل: ما صاحب اراده و مصمم هستیم

هاجر خلیل یوسف یکی از فعالین اعتصاب غذا در زندان گبزه اعلام کرد، مصمم به ادامه‌ی اعتصاب غذای خود هستند. وی همچنین گفت، هیچ کس نباید به اراده و تصمیم ما شک کند.

هاجر خلیل یوسف مدت ۲۵ سال است در زندان گبزه محبوس می‌باشد و مدت ۱۴۶ روز است که در اعتصاب غذای نامحدود به سر می‌برد. وی تلفنی با خانواده‌ی خود صحبت کرد و گفت، آنها با اراده و مصمم به اعتصاب خود ادامه می‌دهند.

 

"هیچ کس در اراده‌ی ما شک نکند"

هاجر خلیل یوسف به زندانیانی که روزه‌ی مرگ گرفته‌اند سلام ودرود فرستاد و گفت،"آنچه برای ما مهم است زمانیست که در اعتصاب هستیم. روزه ی مرگ آغاز شده است اما من به آن نمی‌گویم روزه‌ی مرگ، بلکه آنرا روزه‌ی زندگی می‌دانم. به همه‌ی رفقایی که روزه‌ی زندگی را آغاز کرده‌اند درود می‌فرستم. ما در روزهای آغازین هر چه گفته‌ایم اکنون نیز همان را تکرار می‌کنیم. مصمم هستیم .مهم نیست چه کسی آنرا باور می‌کند. اما هیچ کس حق ندارد به اراده‌ی ما شک کند. هیچ کس حق ندارد در تصمیم ما مجادله کند. همان طور که در ابتدا گفتیم حصر را خواهیم شکست اکنون هم بر همان اراده استوار هستیم. رهبر ما ۲۰ سال است که زندانی می‌باشد این برای ما مایه‌ی شرمساری و نقد است."

 

"دیدار انجام شده نتیجه‌ی مقاومت است"

هاجر به دیدار وکلا با اوجالان اشاره کرد و گفت، "خلقمان باید بداند که این دیدار نتیجه‌ی مقاومت است. ما هر لحظه به سمت هدف خود پیش می‌رویم. همان طور که گفتیم زمان، زمان انقلاب است. هیچ کس غمگین نباشد، ما با اراده و مصمم به اهدافمان نزدیک می‌شویم. من امیدوارم همه در این فعالیتها شرکت کنند. ما از همه‌ی خلقمان و دوستانمان دعوت به عمل می آوریم."

 

وضعیت جسمانی

هاجر خلیل یوسف در مورد وضعیت جسمانی خود و رفقایش گفت، "اینجا روزهایمان به سختی می‌گذرند. وزن ما بسیار کاهش یافته است. مسئولین زندان ما را تحت فشار قرار می‌دهند. اما پیروزی برای خلقمان و جنبشمان است."