هجوم گروههای نژادپرست ترکیه به دفاتر حزب دمکراتیك خلق‌ها

گروههای نژادپرست حامی ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی در ترکیه در چندین شهر به دفاتر و هواداران حزب دمکراتیك خلق‌ها حمله کردند.

گروههای نژادپرست حامی ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی در ترکیه در چندین شهر به دفاتر و هواداران حزب دمکراتیك خلق‌ها حمله کردند.

 

نتایج نظر سنجی‌ها در ترکیه نشان می‌دهند که علیرغم وقوع پاکسازی‌های گسترده علیه حزب دمکراتیك خلق‌ها، این حزب در انتخابات پارلمان که بیست و چهارم ژوئن برگزار خواهد شد مجددا پیروز می‌شود.

اردوغان و گروههای نژادپرست ترکیه در تبلیغات انتخاباتی علنا خواستار محو ه.د.پ از صحنه روزگار شده‌اند و هوداران خود را به هجوم علیه این حزب تشویق می‌کنند.

خبرها حاکیست صدها نفر از اراذل و اوباش که چوب و سنگ و چاقو به همراه داشتند در شهرهای مختلف ترکیه از جمله بولو، استانبول، آنتالیا، مانیسا، آنکارا، هاتای و بورسا به دفاتر ه.د.پ و خودروهای تبلیغاتی این حزب حمله کرده‌اند.

 

با وجود همه فشارها، ه.د.پ می‌گوید استقامت می‌کند و پیروز می‌‌شود.