"هر جایی را باید به میدان مقاومت مبدل کرد"

شوکران آیدین که از ٣٠ آوریل برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان دست به روزه مرگ زده است در پیامی به خارج از زندان می‌گوید:"لازم است هر جا را به میدان مبارزه و مقاومت مبدل کرد. خلقمان نباید همه مسئولیت‌ها را بر دوش مادران بگذارند."

اعتصاب غذا با هدف پایان دادن به حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان همچنان ادامه دارد. از ٣٠ ماه آوریل ١۵ زندانی پرونده حزب کارگران کردستان و حزب آزادی زنان کردستان در زندان‌های رژیم ترک روزه مرگ را آغاز کردند. روز گذشته (١٠ مه/ ٢٠ اردیبهشت) هم ١۵ زندانی دیگر به روزه مرگ پیوستند. شکران آیدین زندانی سیاسی از اول مارس در زندان سرپوشیده زنان باکرکوی به اعتصاب غذای نامحدود و بازگشت‌ناپذیر ملحق شد و سپس به گروه اول روزه مرگ در ٣٠ آوریل پیوست. شوکران در پیامی به خانواده خویش خواهان گسترش مبارزه و شرکت آحاد جامعه در مبارزه کرده است.

 

فراخوان شکران آیدین به این شرح است:

  "همچنان که می‌دانیم شش ماه از آغاز اعتصاب غذا با پیشاهنگی رفیق لیلا گووَن سپری شده است. مقاومت اعتصاب غذا با روحیه، هیجان و عزمی راسخ را همچنان ادامه می‌دهیم. از ٣٠ آوریل مقاومت خود را ارتقا داده و روزه مرگ را آغاز کردیم. ١۵ رفیق در زندانهای جداگانه به روزه مرگ دست زدند. ما پیام‌هایی را پیش از این با افکار عمومی در میان گذاشتیم. همچون ادامه دهندگان روح ١۴ ژوئیه (١٩٨٢)، شاگران سارا(ها)، دلال(ها) با عزمی نستوه، با هیجانی وصف‌ناپذیر به ایستادگی خویش ادامه خواهیم داد. تا تحقق خواسته‌ها و دستیابی به پیروزی از پا نمی‌نشینیم. همچون فداییان رهبر آپو در آغاز تصمیم گرفته‌ایم، هر چند با تأخیر عمل کرده‌ایم، اما تا زمانی که حصر پایان نیابد، تا به رهبری نرسیم، تا وقتی شرایط زندگی آزاد را برای رهبری مسجل نکنیم صبر نخواهیم کرد. ملاقات روز دوم ماه مه حاکی از تنگنای رژیم فاشیستی است. [رژیم] مجبور شد ملاقات با رهبری را ترتیب دهد. ولی ما با یکبار ملاقات فریب نخواهیم خورد، هیچ کسی با چنین رفتارهایی نخواهد توانست ما را از راه به در کند. کسب خبر از وضعیت رهبری پس از ٨ سال روحیه‌ی مضاعفی به ما بخشید. برای ما مایه خوشحالی است، مقداری از حصر شکست، این نشانه عظمت مقاومت ماست. به ما روحیه و هیجان مضاعفی برای کسب پیروزی بخشید. به همین دلیل همه باید آگاه باشیم تا زمانی که رژیم فاشیستی اردوغان- باخچلی را به زیر نکشیم، به رهبری نرسیم و زندگی آزاد را برای ایشان محقق نکنیم توقف نخواهیم کرد.

خلقمان باید به خویش و به ما اعتماد کند. چشم به راه کسی نباشد، خود تصمیم بگیرد، زمان تصمیم‌گیری است.

  در همین رابطه خلقمان باید نیک بداند که گسترش مبارزه ضروری است، خلق باید تمام مکان‌ها را به میدان مبارزه، فعالیت و قیام مبدل کند. ما اعتصابگران غذا به مقاومت مادرانمان درود می‌فرستیم. لازم است که این مسئولیت تنها بر دوش مادران باقی نماند. به این مناسبت ما همچون اعتصاب‌ کنندگان در زندان روز مادران را تبریک گفته و سوگند یاد می‌کنیم که زندگی آزاد را به آنان هدیه کنیم. دستان مقدس آنان را می‌بوسیم. اما جوانان باید به سکوت خود پایان داده و به نیاز جامعه پاسخ دهند. آیا جوانان به این همه حمله به مادرانمان، این همه حملات وحشیگرانه فاشیست‌ها ساکت می‌مانند؟ ما معتقدیم پاسخ محکمی خواهند داد. ما امیدواریم که رفقای جوان در پاسخ هر میدان را به میدان قیام و مقاومت بدل کنند. در این راستا ما منتظریم و به نیروی جوانان ایمان داریم. همچنین خلقمان نباید منتظر باشد این رژیم گام بردارد. انچه دشمن را وادار می‌کند گام بردارد مقاومت خلقمان است. از این رو ما همچون فرزندان این خلق به مقاومت و فعالیت خلقمان مفتخریم. آنان هم باید با قیام ما، با مقاومت ما و با اراده ما سربلند باشند. ما در این رابطه یقین داریم. دوباره می‌گوییم که به سطحی رسیده‌ایم که مقاومت با عزمی راسخ ادامه دارد. ما براین باوریم که پیروزی بزرگی را کسب خواهیم کرد. ما به رژیم فاشیست اردوغان باخچلی پایان خواهیم داد. خلقمان باید به خویش و به ما اعتماد کند. چشم به راه کسی نباشد، خود تصمیم بگیرد، زمان تصمیم‌گیری است. ما پافشاری خود را اعلام می‌کنیم و برایتان آرزوی موفقیت داریم."