هزاران نفر در استراسبورگ برای آزادی اوجالان گردهم آمدند

​​​​​​​هزاران نفر از کردهای خارج از میهن و دوستان آنان در تجمعی بزرگ برای آزادی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در مرکز شهر استراسبورگ گردهم آمده و شعار "آزادیِ اوجالان آزادیِ ماست" را سردادند

شهروندان کرد و دوستان آنان ساکن در کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، هلند و سوئیس با فراخوان کنگره جوامع دمکراتیک کرد در اروپا و جنبش زنان کردستان در شهر استراسبورگ فرانسه گردهم آمدند. گزارش‌ها حاکیست که هر لحظه بر تعداد شرکت کنندگان افزوده می‌شود.

 

شرکت کنندگان در مقابل ساختمان شورای اروپا تجمعی بزرگ را برگزار خواهند کرد. این فعالیت امروز با میتینگی آغاز می‌شود و در ساعت ١٢:٣٠ بیانیه‌ای قرائت می‌شود.

 

هزاران نفر که از کشورهای گوناگون اروپا در استراسبورگ گردهم آمده‌اند شعارهایی را در حمایت از عبدالله اوجالان و محکومیت دولت فاشیست ترکیه سر می‌دهند.

 

در این گردهمایی مسئولان شورای اروپا و کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا مخاطب قرار داده شده و همچنین گزارش ماه گذشته دادگاه حقوق بشر اروپا محکوم خواهد شد. دادگاه اروپا در این گزارش به شکنجه رهبر خلق کرد از سوی دولت ترک اشاره نکرده بود.

 

گفته شد که اعضای شورای اروپا، مجلس اروپا و مجلس فدرال آلمان در این تجمع شرکت خواهند کرد.