هزاران نفر در کشورهای اروپایی برای عفرین به خیابان‌ها آمدند

امروز در پنجمین هفته متوالی هزاران نفر از کردهای مقیم اروپا و حامیان بین‌المللی آنها در خیابان‌ها فریاد زنده باد مقاومت عفرین سر دادند

امروز در پنجمین هفته متوالی هزاران نفر از کردهای مقیم اروپا و حامیان بین‌المللی آنها در خیابان‌ها فریاد زنده باد مقاومت عفرین سر دادند.

 

تظاهرات در اكثر کشورهای اروپایی و دهها شهر مختلف برگزار شد.

 

تظاهرکنندگان پرچم یگان‌های مدافع خلق حمل می‌کردند.

 

در عین حال تصاویری از کودکان و غیرنظامیان جانباخته در عفرین در دست معترضان بود.

 

در طول سی و شش روز گذشته به ویژه در روزهای تعطیل شنبه و یکشنبه، مراکز اصلی شهرها در اروپا صحنه گردهمایی‌های مشابه بوده است.

 

نمایندگان احزاب سوسیالیست و چپگرای اروپا در این گردهمایی‌ها از مقاومت عفرین اعلام حمایت کردەاند.

 

آنها از دولت‌های کشورهای خود می‌خواهند به منفعت‌طلبی و چشم‌پوشی از جنایات جنگی ترکیه و القاعده در کردستان پایان دهند.