هزاران نفر در کنگره ه.د.پ فریاد مقاومت عفرین سر دادند

حزب دمکراتیك خلق‌ها که در دو سال اخیر به شدت هدف هجوم کاخ ریاست جمهوری و نهادهای امنیتی ترکیه قرار گرفته است امروز سومین کنگره خود را در آنکارا برگزار کرد.

حزب دمکراتیك خلق‌ها که در دو سال اخیر به شدت هدف هجوم کاخ ریاست جمهوری و نهادهای امنیتی ترکیه قرار گرفته است امروز سومین کنگره خود را در آنکارا برگزار کرد. بیش از سی هزار نفر در سالن برگزاری کنگره حضور داشتند. رهبران و نمایندگان احزاب چپگرا و سوسیالیست جهان نیز با حضور در کنگره از حزب دمکراتیك خلق‌ها پشتیبانی کردند.

 

از صاعات صبح یکشنبه، هزاران نفر در  مسیر سالن برگزاری کنگره ه.د.پ در آنکارا شعار دادند "همه جا عفرین و همه جا مقاومت است." پیش از برگزاری کنگره ه.د.پ در روزهای گذشته صدها تن از اعضا و هواداران این حزب توسط نیروهای امنیتی ترکیه دستگیر شده بودند.

 

دهها تن از رهبران و نمایندگان احزاب چپگرای جهان برای شرکت در کنگره ه.د.پ به آنکارا سفر کردند.

 

گابی زیمر رئیس گروه چپ در پارلمان اروپا، دبیرکل حزب سوسیالیست‌های اروپا، دبیر حزب کمونیست فرانسه، نمایندگان جبهه آزادیبخش خلق فلسطین، حزب کمونیست پرتغال، حزب کمونیست لبنان،  سریزای یونان، احزاب سیاسی باسک، حزب کارگر ایرلند و نمایندگان برخی احزاب اقلیم کردستان از آن جمله بودند.

 

مرال دانیش بشتاش از نمایندگان پارلمانی ه.د.پ در سخنرانی خود گفت: دولتمردان ترکیه مدعی بودند ه.د.پ منزوی شده و قادر به برگزاری کنگره خود نخواهد بود اما حضور پرشور در این سالن پاسخی صریح به آنهاست. ما اینجا در برابر فاشیسم و ظلم و ستمگری گردهم آمدەایم.

 

سری ثریا اوندر نماینده استانبول هم در سخنرانی خود گفت به اوجالان که موسس صلح در ترکیه است درود می‌فرستیم.

 

سرپیل کمال‌بای ریاست مشترک ه.د.پ نیز در سخنرانی خود از فیگن یوکسکداغ و صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبران در بند ه.د.پ و وکلا و شهرداران زندانی یاد کرد و گفت مبارزه آنها در زندان به ما نیرو بخشیده است.

 

او گفت: مردم ما باید به این سئوال پاسخ دهند که آیا در این کشور باید کشتار، انکار، جنسیت‌گرایی و فاشیسم و زورگویی ادامه داشته باشد یا اینکه پس از یکصد سال، صلح و برابری و دمکراسی داشته باشیم. در این جدال یا فاشیسم پیروز می‌شود یا همبستگی خلق‌ها و دمکراسی.  فاشیسم با مقاومت متحدانه ما از بین خواهد رفت. دولت اکنون ترکیه را در حالت اضطراری قرار داده تا حاکمیت خود را حفظ کند. ما خواستار توقف خونریزی‌ها در این کشور هستیم. آقای اوجالان برای همین تلاش می‌کرد اما وی را در امرالی در انزوا قرار دادند و اکنون به عفرین حمله می‌کنند. ما به مبارزه خود ادامه خواهیم داد و اطمینان داریم که کشتی ما به ساحل می‌رسد.