همبستگی با اعتصاب‌گران غذا در تجمع‌های فرانکفورت و لندن

​​​​​​​برای جلب توجه به حصر سنگین عبدالله اوجالان و همچنین شرایط و وضعیت سلامتی او، در شهرهای فرانکفورت و لندن تجمعاتی برگزار شد

 

در شهر فرانکفورت آلمان توسط انجمن زنان آمارا و انجمن زنان نوژین فعالیتی در مقابل مقر حزب سوسیال دمکرات آلمان انجام شد.

 

این تجمع با شرکت تعداد زیادی از شخصیتهای برجسته و شهروندان برگزار شد. هیئتی به نمایندگی از انجمنهای زنان پرونده‌ای را به حزب سوسیال دمکرات آلمان در فرانکفورت تقدیم کردند.

 

در این فعالیت اعلام شد، هر روز وضعیت لیلا گوون که مدت ۶۴ روز است در اعتصاب غذا به سر میبرد، بدتر میشود.‌ همچنین به مقاومت و اعتصابها در زندانهای ترکیه اشاره شد.

 

لندن

کردستانیان ساکن لندن برای جلب توجه به اعتصاب غذاها در مقابل ساختمان پارلمان بریتانیا تجمعی انجام دادند.در این فعالیت به مقاومت گران درود فرستاده شد و پیام" خواست مقاومتگران، خواست ماست" را منتشر کردند.

 

همچنین اعلام کردند، اعتصاب غذاها با پیشاهنگی لیلا گوون آغاز شده است و امروز در همه‌ی زندانها و چندین شهر اروپایی پخش شده است.

 

سپس تجمع کنندگان به سمت خیابان وست مینستر راهپیمایی کردند و مدتی راهها را بستند.

 

تجمع کنندگان خواهان شرکت گسترده در راهپیمایی روز ۱۲ ژانویه/۲۲ دی شدند.