همرزم بابی ساندز: سکوت واقعا شرم‌آور است!

مارتینا اندرسن پارلمانتار شین فین در پارلمان اروپا: سکوت سازمان‌های اروپایی در قبال خواسته مشروع و انسانی [اعتصابگران غذا] واقعا مایه‌ی شرم است. آنانی که در قبال این بی‌عدالتی سکوت کرده‌اند حامی ستمگرها هستند.

مقاومت اعتصاب غذا با پیشاهنگی لیلا گووَن پارلمانتار ه.د.پ در محکومیت حصر و انزوای عبدالله اوجالان ۵ ماه را پشت‌سر گذاشت. خلق‌های جهان و نمایندگان خلق‌هایی که سرنوشت مشترکی با خلق کرد داشته‌اند با روحیه‌ای انقلابی از مبارزات کردها حمایت می‌کنند. پارلمانتار‌های زن حزب پلاید کامری [حزب سیاسی سوسیال دموکرات در کشور ولز که حامی جدایی از بریتانیا و تشکیل کشوری مستقل است] از نخستین روزهای اعتصاب غذای کردستانیان در شهر گالر انگلیس از مقاومت حمایت به عمل آورده‌اند.

 

حزب شین فن ایرلند هم یکی از احزابی است که به حمایت از کردها برخاسته است. بابی‌ ساندز مبارز انقلابی ایرلند روز ١ مارس ١٩٨١ در زندان لان‌کش دست به اعتصاب غذا زد و همراه با ٩ تن از رفقایش جان خود را از دست دادند. بابی ساندز همچون لیلا گوون یک ماه قبل از آغاز اعتصاب غذا به عنوان نماینده مجلس انگلستان برگزیده شد. وی ٢۵ روز بعد از انتخابات جانش را از دست داد.

 

مارتینا اندرسن پارلمانتار حزب شین فن در پارلمان اروپا در مورد اعتصاب غذای گسترده برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد با روزنامه ینی‌اُزگور پولتیکا گفتگو کرد.

 

"هیچ اسلحه نمی‌تواند اراده انسان را درهم بشکند"

اندرسن که چهارده سال از مبارزات خود را در زندان بسر برده است می‌گوید:"من حصر و انزوا را ابزار زندان می‌دانم. تلاش برای درهم شکستن اراده مقاومتگران است. اما از درک این مهم که نمی‌توانند اراده و مقاومت ما را در هم بشکنند عاجزند. آنچه که بابی ساندز در سال ١٩٨١ در شرایط انزوا در حبس نوشت وضعیت را بخوبی نشان می‌دهد. 'در انبارهای امپریالیست‌ها هیچگونه‌ اسلحه‌ای وجود ندارد که بتواند اراده و روحیه یک ایرلندی را در هم بشکند. اگر بخواهد.' این وضعیت برای رفقای کردستانی ما هم مصداق دارد."

 

اندرسن اظهار کرد، خلق کرد سال ١٩٨١ در جریان اعتصاب غذای جمهوری‌خواهان ایرلند در کنار آنان بود و افزود:"ما هم امروز در مرحله اعتصاب غذا در کنار خلق کرد هستیم. اعتصاب غذا برای برآوردن خواسته‌های خود، با هدف استقرار زندگی توأم با صلح و برابری برای آیندگان به فداکاری بزرگی دست می‌زنند."

 

"مقاومت‌گران اعتصاب غذا انسان‌های مقدس هستند"

اندرسن با یادآوری اینکه به دیدار لیلا گوون رفته است گفت:"اعتقاد، عزم و شخصیت نیرومند لیلا گوون پیشاهنگی مقاومت اعتصاب غذاست، همچون شین فن می‌گوییم که به حمایت از لیلا گوون و دیگر اعتصاب کنندگان که برای پایان دادن به حصر رهبر کردها عبدالله اوجالان در اعتصاب بسر می‌برند ادامه خواهیم داد. آنانی که جسمشان را برای تحقق عدالت به گرسنگی سپرده‌اند انسان‌هایی مقدس‌اند."

 

"سکوت اروپا مایه‌ی شرم است"

مارتینا اندرسن در ادامه افزود که وضعیت جسمی لیلا گوون بسیار بحرانی است، اما او در ملاقات با گوون اعتقاد و جسارت بزرگی کسب کرده و افزود:"سکوت دولت ترک و سازمان‌های اروپایی در برابر این وضعیت انسانی واقعا مایه شرم است. هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند سکوت در برابر بی‌عدالتی را توجیه کند. چنین سکوتی قرار گرفتن در جبهه ظالمان است. شین فن از اینکه در کنار کردهاست به خود می‌بالد و همیشه از کردها حمایت خواهد کرد. در دوبلین، در بروکسل، در پارلمان اروپا، در مجلس اعیان برای جلب توجه به وضعیت عبدالله اوجالان و اعطصاب غذا بسیار تلاش می‌کنیم و اقدامات ما ادامه خواهند یافت."

 

"تبسم کودکانمان انتقام ما خواهد بود"

اندرسن خاطرنشان کرد که همبستگی با کردها را ادامه می‌دهند و افزود:"می‌خواهم خلق کرد بدانند که در مبارزه بر حق آنان در کنارشان جای داریم، همچنان که شما هم در کنار ما هستید."

 

اندرسن با این گفته‌ی بابی ساندز به سخنانش پایان داد:

"تبسم کودکان ما انتقام خواهد بود."