"همکاری و اتحاد دمکراتیک خلق‌ها به استعمارگری در کردستان و ایران پایان می‌دهد"

اهون چیاکو:"اتحاد ملی، سیاسی، نظامی و اتحاد تمامی جامعه بهترین استراتژی در برابر هر حمله‌ای می‌باشد. اتحاد، انسجام و همکاری از هر بعدی به استعمارگری در کردستان و تمامی ایران پایان می‌بخشد."

  اهون چیاکو عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی دمکراتیک و آزاد شرق کردستان-کودار در برنامه‌ی این هفته‌ی خط سوم تلویزیون آرین به ارزیابی مقطع کنونی در ایران و شرق کردستان پرداخت.

  چیاکو در آغاز یاد و خاطره‌ی شهدای ماه مه را گرامی داشت و به اعتصاب‌ کنندگان با خواست آزادی رهبر اوجالان درود فرستاد.

  چیاکو با یادآوری مسائل کنونی ایران گفت:"وضعیت کنونی ایران دشوار و بحرانی می‌باشد. از یک سو سرکوب و فشار مضاعف بر خلق‌های ایران، همزمان اعتراضات و اعتصابات مردمی و از سوی دیگر مشکلات داخلی در میان جناحهای نظام دال بر خاتمه‌یافتن حکومت استعمارگر ایران دارد. سیاست‌های هژمونی و تمامیت‌خواهانه‌ی رژیم استعمارگر ایران در خاورمیانه با تحریم‌ها دچار شکست شده‌ و رجزخوانی و کشمکش‌ با آمریکا و دنیای خارج نیز مشکلات عمیقی را برای حکومت استعمارگر ایران به وجود آورده است."

  وی همچنین در رابطه با فشارهای آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران  با توجه به وضعیت کنونی افزود؛" فشارهای آمریکا بر حکومت ایران نشان احتمالاتی از جمله اتمام‌ سیاست‌های توسعه‌طلبانه و تمامیت‌خواهانه‌ی حکومت ایران در خاورمیانه، متوقف نمودن فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران، انتگراسیون‌ نظام ایران در نظام نئولیبرالیستی و پایان‌ دادن به سیاست‌های نظام ایران در مقابل با اسرائیل دارد. شاید مورد اول و دوم تحقق یابد اما در موارد سیاست‌های مخالف با اسرائیل نظام‌ که هویتی سیاسی می‌باشد و در رابطه با نئولیبرالیستی شدن نظام ایران که این مورد مسئله‌ای ایدئولوژیک، هویتی و موجودیتی می‌باشد، حکومت ایران نمی‌تواند عقب نشینی و یا موافقتی در این رابطه داشته باشد." 

  عضو شورای مدیریتی کودار بر ضعف‌های کنونی حکومت استعمارگر ایران اشاره کرد و گفت؛" ادبیات تهاجمی جمهوری اسلامی ایران در برابر خلق‌ها، انقلابیون و نظام‌های هژمونیک منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای نشان از ضعف‌های عمیق این نظام می‌باشد. شکست‌ ایدئولوژیک و سیاسی حکومت‌ استعمارگر ایران و فروپاشی پایه‌های آن در داخل و خارج رقم خورده است. سیاست‌های ایدئولوژیک، نظامی و اقتصادی حکومت ایران نیز دچار شکست و مشروعیت خود را از دست داده است. در این راستا استراتژی صبر برای انتخابات دور بعدی آمریکا که فشارها را بر خلق‌ها می‌افزاید و دورزدن تحریم‌ها و سیاست‌های سپاه در رابطه با تصاحب تنگه‌ی هرمز نمی‌تواند بحران موجود را حل و گذاری بر مشکلات عمیق و بحران‌های داخلی باشد."

  اهون چیاکو در رابطه با احتمالات وضعیت آینده‌ی ایران افزود،"احتمالاتی که حکومت ایران با آن روبرو می‌گردد شامل تسلیمیت کامل حکومت ایران در مقابل نظام سرمایه‌داری که منجر به تغییر هویت سیاسی و ایدئولوژیک می‌شود. احتمال مداخله‌ی خارجی برای تغییرات اساسی در نظام نیز وجود دارد. در احتمالی دیگر اگر حکومت نتواند وضعیت آشفته‌ی کنونی را در کل جغرافیای ایران کنترل کند در آینده با سیاست نفت در برابر نان دچار می‌شود. در هر صورت وجود و یا نبود اتحاد و انسجام در شرق کردستان این احتمال را به فرصت و یا تهدید بدل می‌کند. حتی احتمال جنگ نظامی نیز وجود دارد اما در صورت اتحاد مخالفان داخلی این تهدیدات به فرصت تبدیل می‌شود."

  وی به توهماتی که به چاره‌یابی بحران موجود بدل می‌گردند اشاره کرده و افزود:" توهماتی از جمله مداخلات خارجی برای چاره‌یابی بحران موجود یا در چارچوب نظام استعمارگر ایران مسامحه برای چاره‌یابی و به دست آوردن حق و حقوق و مطالبات خلق‌ها و همچنین در نظر نگرفتن وضعیت اُبژ‌کتیو منطقه و داخل ایران و نبود سیاستی عاقلانه راه‌حل‌های گذار از بحران با شکست روبرو می‌شوند. در این راستا باید سیاستی عاقلانه و کارا را در پیش گرفت و استفاده از مشکلات داخلی نظام، باور به نیروی جوهری جامعه و اتحادی فراگیر می‌تواند چاره‌یاب مسائل موجود باشد."

  چیاکو در رابطه با مبارزات جنبش ‌آپویی شرق کردستان خاطرنشان کرد:"ما همچون جنبش آپویی شرق کردستان در مقابله با استعمارگری حکومت ایران در کردستان ایستاده‌ایم و خواهیم جنگید. ما بر ضد هر نوع استثمار و استعماری در کردستان مبارزه خواهیم کرد. نبود مبارزه در مقابله با استعمارگری موجودیتی - هویتی شرم‌آور و غیر قابل قبول است. در درجه‌ی اول باید استعمارگری در کردستان خاتمه یابد. در درجه‌ی دوم باید دانست که این تنها کردها نیستند که مورد استعمار و استثمار قرار گرفته‌اند بلکه خلق‌های ایران نیز از این سیاست ضد خلقی بی‌بهره و استثنا نیستند. پس همکاری و اتحاد دمکراتیک خلق‌ها در ایران می‌تواند استعمارگری را در کل جغرافیای ایران نابود کند. همچنین اقتصاد استعماری که خلق‌ها با سیاست‌های حکومت استعمارگر ایران بدان دچار شده‌اند از بین می‌رود و اکو اقتصاد یا اقتصاد کمونال کارا و پویا می‌شود. با این خصوص که دیگر ما شاهد رکود و بحران اقتصادی نخواهیم بود و تمامی مشکلات اقتصادی نیز حل خواهند شد."

  اهون چیاکو عضو شورای مدیریتی کودار در رابطه با پدید آمدن انقلاب در ایران و شرق کردستان گفت:"برای یک انقلاب همه جانبه در شرق کردستان و ایران اتحادی ملی و اتحادی سیاسی لازم است. البته در وضعیت کنونی اتحادی نظامی بیشتر لازم است. تمامی جامعه‌ نیز باید دارای ایستاری از مقاومت و دفاع مشروع در مقابله با استعمارگران باشند. اتحاد تمامی جامعه و اتحاد نظامی بهترین استراتژی در برابر هر حمله‌ای می‌باشد. اتحاد، انسجام و همکاری از هر بعدی به استعمارگری در کردستان و تمامی ایران پایان می‌بخشد."