هواپیماهای جنگنده‌ کوهستان کورتک را بمباران کردند: ۹ تن قربانی شدند

هواپیماهای جنگنده‌ی دولت اشغالگر ترکیه کوهستان کورتک در دامنه‌ی قندیل را بمباران کردند. اعلام شد، ۹ غیر نظامی قربانی شده‌اند.

  حملات اشغالگری دولت ترکیه در جنوب کردستان ادامه دارند. مدتی قبل هواپیماهای جنگنده‌ی دولت ترکیه کوهستان کورتک در قندیل را بمباران کردند.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده، هواپیماهای جنگنده ۲ خودرو اهالی منطقه را هدف قرار دادند، ۴ غیرنظامی شهید و ۵ تن دیگر زخمی شدند.

  در نتیجه‌ی آتش سوزی منطقه و ادامه‌ی حملات هوایی احتمال افزایش قربانیان وجود دارد.