هواپیماهای جنگنده‌ی ترکیه سیدکان و آمدی را هدف قرار دادند

هواپیماهای جنگنده‌ی دولت اشغالگر ترکیه حومه روستای سه گره در منطقه‌ی نهل در آمدی و منطقه‌ی چیادل در سیدکان را بمباران کردند.

  حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه علیه جنوب کردستان ادامه دارند. با توجه به اطلاعات بدست آمده، هواپیماهای جنگنده‌ی ارتش اشغالگر ترکیه حومه روستای سه‌گره در آمدی واقع در استان دهوک را بمباران کردند. تاکنون درباره ی زیان‌های وارده اطلاعاتی بدست نیامده است.

  همچنین هواپیماهای جنگنده‌ی دولت اشغالگر ترکیه منطقه‌ی چیادل در شهرستان سیدکان در استان هولیر را بمباران کردند.

  لازم به ذکر است، این حملات در نزدیکی محل سکونت غیر نظامیان انجام شد. همچنین مراکز پ.د.ک در انی مناطق قرار دارند. در نتیجه‌ی بمباران‌ها اراضی منطقه آتش گرفت.