هواپیماهای جنگنده‌ی ترکیه کوهستان خانتور را بمباران کردند

در ساعات عصر امروز هواپیماهای جنگنده‌ی ترکیه کوهستان خانتور واقع در منطقه سندیان در شهرستان زاخو را بمباران کردند.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده از منابع محلی، در ساعات عصر امروز جنگنده‌های هوایی ارتش اشغالگر ترکیه کوهستان خانتور واقع در منطقه سندیان در شهرستان زخو را بمباران کردند.

ت  اکنون درباره‌ی خسارات وارده اطلاعاتی بدست نیامده است.

  لازم به ذکر است، در ساعت ۲۰:۴۵ روز ۱۵ ژوئیه / ۲۴ تیر هواپیماهای جنگنده‌ی ارتش اشغالگر ترکیه کوهستان دِل در منطقه برادوست را بمباران کردن. در نتیجه‌ی این بمباران‌ها اراضی منطقه آتش گرفت.