هیئت امرالی به دیدار اعتصاب‌گران غذا در استراسبورگ رفت

​​​​​​​اعضای هیئت بین‌المللی آشتی امرالی که گفته می‌شود در روزهای ١١ تا ١۶ فوریه به ترکیه و کردستان سفر کرده و سلسله دیدار‌هایی را انجام دهند ظهر امروز به دیدار اعتصابگران غذا در شهر استراسبورگ فرانسه رفتند

سلسله دیدارهای هیئت بین‌الملیی آشتی امرالی از روز دوشنبه آغاز خواهند شد. هیئت مذکور خواهان دیدار از امرالی و گفتگو با رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان است.

 

هیئت مذکور قبل از سفر به ترکیه به دیدار شرکت کنندگان در اعتصاب غذای استراسبورگ آمد.

'این فعالیتی جسورانه است'

اوگموندر ژوناسون وزیر سابق دادگستری ایسلند و تاریخ‌شناس، کانر هاییس فیلسوف جوان، دیار کریم فعال مدنی و هاوین گوناشر اعضای ابتکار عمل آزادی اوجالان از اعضای این هیئت هستند.

 

اوگموندر ژوناسون از شرکت کنندگان اعتصاب غذا که برای پایان دادن به حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در جریان است اعلام حمایت کرد.

 

ژوناسون خاطرنشان کرد که حصر غیرقابل پذیرش است و اعتصاب غذا هم گامی مصمم و جسورانه در همین راستاست.

 

وی اعلام نمود که در سفر به ترکیه خواهان گفتگو با وزرای دادگستری و مسئولان دیگر رژیم ترک هستند و آنان در نظر دارند که با اوجالان هم ملاقات نمایند.

 

در این دیدار جیم فیزپاتریک که طرح سیاه و سفیدی از چگوارا را نقاشی کرده بود دو تابلو اوجالان را به اعتصابگران هدیه داد.

 

اعضای هیئت بین‌المللی آشتی امرالی چه کسانی هستند؟

شخصیت‌های شناخته‌ شده‌ای از بسیاری از نهادها و کشورها در این هیئت قرار دارند. اعلام شد که اوگموندر ژوناسون وزیر سابق دادگستری ایسلند و تاریخ‌شناس، مانول کارتز سندیکاییست سرشناس انگلیسی، پاورلی آنن کان فعال حقوق بشر و اقتصاددان آرژانتینی، پاول سکونی حقوقدان انگلیسی، ماخینه پهاکه فعال مدنی انگلیسی، ژان هونت نویسنده انگلیسی وجاناتان اپاول کارگردان انگلیسی عضو هیئت بین‌المللی آشتی امرالی هستند.

 

هیئت برای ملاقات با رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و برای دیدار با وزارت دادگستری ژریم ترک مراجعه کرده است. این هیئت روز ١٢ فوریه با پروین بولدان رییس مشترک ه.د.پ دیدار خواهند نمود.

 

هیئت مذکور در همین روز از نهادهای حقوق بشر شمال کردستان و ترکیه دیدار خواهند کرد.

 

روز ١٣ فوریه هیئت به شهر آمد می‌رود و در صورت امکان به دیدار لیلا گووَن خواهند رفت، در پی آن با نمایندگان نهادهای اجتماعی آمد گفتگو خواهند کرد.

 

روز ١۴ فوریه هیئت بین‌المللی آشتی امرالی با نمایندگان ک.ج.د، د.ب.پ و مادران آشتی دیدار به عمل می‌آورند.

 

هیئت سپس در بازگشت به استانبول کنفرانس مطبوعاتی مشترکی را با نهاد حقوقی اسرین برگزار خواهند کرد.