هیئت روژاوا به جنوب کردستان رفتند

هیئتی از نمایندگان احزاب روژاوا به جنوب کردستان رفتند.

  اعلام شده است، هیئتی از نمایندگان احزاب روژاوای کردستان نشست‌هایی را با احزاب و مسئولین اقلیم جنوب کردستان برگزار خواهند کرد. منابع نزدیک به هیئت اعلام کردند، این هیئت دربارەی مسائلی همچون اتحاد ملی و آیندەی خلق کرد با احزاب و سازمان‌های جنوب کردستان گفتوگو خواهند کرد.

  همچنین اعلام شده است، در نشست‌های این هیئت که در سلیمانیه و هولیر انجام میگیرند، اشغالگری دولت ترکیه در جنوب کردستان را مورد بحث قرار می‌دهند. 

  این دیدارها روز جمعه در سلیمانیه آغاز خواهند شد.