واکنش اتحادیه اروپا نسبت به انتصاب گماشتگان بر شهرداری‌های کوردستان

نماینده عالی ارتباطات خارجی اتحادیه اروپا  به انتصاب گماشتگان حکومتی در شهرداریهای حزب دمکرات کوردستان واکنش نشان داده و با خاطرنشان ساختن مسئولیت حقوقی در ارتباط با گماشتگان به ترکیه هشدار داد که لازم ست موانع پیش روی دمکراسی را از میان بردارد.

اتحادیه اروپا نسبت به انتصاب گماشتگان حکومتی در شهرداری‌های سیرت، ایغدیر، مسریج، خانا هاول و وارتینیس هشدار داد. طبق خبر دویچه وله ترکی، جوزپ بورل نماینده عالی ارتباطات خارجی و سیاستهایی امنیتی اتحادیه اروپا و مشارو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام نمود که انتصاب گماشتگان حکومتی بر شهرداریهای اپوزیسیون دولت آن‌ها را دچار نگرانی‌های جدی کرده است.

طبق این خبر، جوزپ بورل فشارهایی را که از سوی حکومت بر حزب دمکراتیک خلق‌ها وارد می‌شود را خاطرنشان ساخته و در رابطه با این موضوع اظهار داشته است که: لازم است حکومت ترک براساس موازین قانون اساسی، حقوق بین‌المللی، حقوق بشر و حقوق اساسی انسانی علیه ترور مبارزه کند. لازم است که حکومت تمامی موانع موجود و پیش روی دمکراسی را از میان بردارد.