ولید معلم: ترکیه خواهان چیست؟

 ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه اظهار داشت، دولت ترکیه در سوریه از تبهکاران النصره پشتیبانی می‌کند.

ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه با وانگ یی همتای چینی خود دیدار کرد.

وزرای هر دو کشور کنفرانس خبری مشترکی را تشکیل دادند. معلم دربارەی جنگ ادلب اظهار داشت" امیدواریم در میان نیروهایمان و ارتش ترکیه درگیری روی ندهد. ایستار با اصولمان چنین خواهد بود."

معلم اعلام کرد، " ما علیه نیروهای تروریست می‌جنگیم بویژه در ادلب در بخشی از کشورمان سوریه." و افزود، " سوال این است، ترکیه در سوریه خواهان چیست؟ ترکیه خاک سوریه را اشغال کرده ونیروهای نظامی آن در بعضی از مناطق معلوم شده قرار دارند. آیا از جبهه النصره محافظت میکند؟ آیا از بعضی از نیروهای تروریست که جنبش اسلامی ترکستان شرقی نیز در میان آن‌ها قرار دارد محافظت میکند؟"

معلم اظهار داشت، دولت ترکیه بخشی از سوریه را اشغال کرده است و افزود، " در مسئلەی ترکیه سوالی که باید پرسیده شود چنین است؛ هدف اساسی ترکیه چیست؟ ما در برابر گروه و سازمان‌های تروریست مبارزه می‌کنیم. تمامی جهان اطمینان دارند که علیه تروریست‌ها مبارزه می‌کنیم."

هفتەی گذشته رژیم آنکارا ادعا کرده بود، رژیم سوریه نقاط نظارتی آن‌ها را در ادلب بمباران کرده است. اما روسیه اعلام کرده بود که به درخواست و تحت فرماندەی ترکیه انجام شده است. حکومت ترکیه این ادعا را رد کرده بود.

معلم در پایان سخنان خویش درخواست کرد، " نیروهایی که به شکلی غیر قانونی در کشور آنها قرار دارند" از کشورشان خارج گردند.