وژین: ایران درصدد است از طریق ترکیه خود را نجات بخشد

زیلان وژین ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان: ایران در بعد اقتصادی و سیاسی روز به روز بیشتر در تنگنا قرار گرفته و از طریق ترکیه و چند کشور دیگر همسایه تلاش می‌نماید تا خود را نجات دهد

زیلان وژین ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان طی گفت‌وگویی با خبرگزاری فرات در ارتباط با موضوعات سیاسی ایران، تغییرات منطقه‌ای و اعتصاب‌های غذا با پیشاهنگی لیلا گوون ریاست مشترک ک.ج.د اظهار داشت: برهه‌ای که خلق کرد اکنون در آن قرار دارد برهه‌ای بسیار حساس و تاریخی می‌باشد. زیلان وژین در این گفت‌وگو بر دیدارهای دیپلماتیک و نظامی نیز تاکید داشته و اظهار داشت: دیدارهای مقامات ایرانی با کشورهای اطراف ایران و مشارکت آنان در برخی از این نشست‌ها، بر وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران تاثیر گذار خواهد بود.

 

ایران تلاش می‌کند عمر خود را افزایش بدهد

ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان با اشاره به تلاش‌های ایران برای رهایی از بحران‌های اقتصادی و سیاسی اظهار داشت: ایران به منظور رهایی از مشکلات اقتصادی و سیاسی به اقداماتی دست زده است، اما این تلاش‌ها نه در راستای منافع جامعه‌ی ایران بلکه صرفا به منظور افزایش طول عمر نظام است.

ایران درصدد است از طریق ترکیه خود را نجات بخشد

وژین  با اشاره به تحریم‌های سیاسی و اقتصادی ایران اظهار داشت: تحریم سیاسی و اقتصادی ایران از سوی آمریکا بر ایران تاثیرگذار بوده و ایران نمی‌تواند خود را از این تحریم‌ها برهاند. از همین‌رو نیز به مجموعه اقدامات و ملاقات‌هایی دست می زند. ایران به منظور رهایی خود از این وضعیت، تلاش‌هایی را به منظور ارتباط با ترکیه، عراق، سوریه و برخی از دولت‌های دیگر منطقه آغاز کرده است. درصدد است از طریق این کشورها خود را از بحران اقتصادی رهایی بخشیده و راهی برای بازگشت به جامعه جهانی بیابد. لازم است نیروهای انقلابی و آزادیخواه ایران این وضعیت را به خوبی مد نظر قرار دهند، زیرا وضعیت کنونی حکومت بسیار متزلزل بوده قادر به تداوم حاکمیت خود نه در ایران و نه در خارج از ایران نیست.

 

ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان اعلام نمود که مهم است در این میان کارگران، اساتید دانشگاه و معلمان، زنان و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی جامعه همگی حول قیام دی ماه سال گذشته‌ی مردم ایران علیه رژیم به اتحاد دست یابند. با یکصدایی مطالبات خود را بر زبان آورند.

 

نیروهای خارجی در راستای منافع خود عمل می‌نمایند

وژین در ادامه افزود: نیروهای خارجی در راستای منافع خود در صدد دخالت در ایران هستند. اکنون بسیاری از نیروهای خارجی در راستای منافع خود بر ایران متمرکز و درصدد تغییراتی در ایران هستند. اما در این راه و فروپاشی کامل ایران ناتوان هستند. زیرا ایران یکی از کشورهایی سرمایه‌دار [مبتنی بر اقتصاد رانتی] جهانی است. اگر این سیستم دچار فروپاشی شود، یکی از ستون‌های سرمایه داری در منطقه دچار فروپاشی می‌شود. در برهه‌ی کنونی، خارج از ایران و در مخالفت با این کشور خطی سیاسی به پیش برده می‌شود، این خط سیاست خارجی درصدد است برمبنای منافع خود در ایران عمل نماید. از همین رو در ایران باید مبارزه‌ای بنیادین، مبارز‌ه‌ای بر مبنای خواست خلق‌های ایران باید به پیش برده شود.  خلق‌های ایران از آگاهی بیشتری نسبت به خواسته‌هایشان برخوردارند. رژیم ایران به سرکوب و ستم علیه کردها دست می‌زند، کردها را به عنوان خلقی تحت سلطه می‌بیند. این ظلم و ستم نه فقط بر کردها، بلکه علیه عرب‌ها، فارس‌ها، آذری‌ها نیز اعمال می‌شود. اکنون فارس‌ها در ایران حاکم‌ و مسلط هستند، اما خود فارس‌ها نیز مشکلاتی با رژیم ایران داشته و این حکومت، سیاست‌های مذهبی و سیاست‌های جاری کنونی این رژیم را قبول ندارند.

 

دخالت خارجی راه‌حلی را برای مشکلات ایران به همراه ندارد

زیلان وژین ریاست مشترک حزی حیات آزاد کردستان به کشورهای افغانستان، عراق و دیگر کشورهایی که آمریکا به دخالت در آن‌ها پرداخته است اشاره کرده و گفت: با نگاهی به وضعیت این کشورها ، شاهد وضعیت بسیار بد آن‌ها هستیم. در صورتی‌که در ایران نیز با حمله‌ی خارجی مواجه شود وضعیت این کشور نیز بهتر از کشورهای دیگر نخواهد بود. زیرا سیستمی که به حمله‌ی نظامی یا دخالت مستقیم می‌پردازد بر مبنای اقتدارگرایانه و سرکایه‌داری به این کار دست می‌زند. چنین سیستمی از دمکارسی حمایت به عمل نیاروده و خلق‌های ایرانی از چنین امری اطلاع داشته و از همین رو در زمان خیزش خلق یکصدا علیه سیستم فریاد زده و این امر را نیز به عنوان پیامی علیه نیروهای اقتدارگرا اظهار می‌دارد. اگر احزاب و سازمان‌های ایرانی به حمایت از نیروی خارجی بپردازند، خلق‌های ایران چنین امری را نپذیرفته و به حمایت از آن نمی‌پردازند. دست یابی به راه‌حلی بر ای مشکلات خلق‌ها، با اتحاد و همزیستی آن‌ها ممکن خواهد شد.

 

دیکتاتوری می‌رود و دیکتاتوری دیگر می‌آید

زیلان وژین  در ارتباط با انقلاب خلق‌های ایران گفت: خلق‌های ایران دیکتانوری رژیم شاه را سرنگون کردند. اما متعاقب آن دیکتاتوری جدیدی بر مسند قدرت نشست. خلق‌های ایران منتظر و مترصد دمکراسی هستند. اما سیستم جدید بر مبنای مذهبی و شیعی به ظلم و سرکوب مردم می‌پردازد. این رژیم هر روز در ایران شکنجه و قتل ایرانیان را دامن می‌زند. خلق‌های ایران واقعیت رژیم و انقلاب را درک کرده است. در برهه‌ای مردم ایران به سردادن شعار مرگ بر شاه پرداختند و اکنون نیز شعار مرگ بر خمینی را سر می‌دهند. انقلابی که در آستانه‌ی آن قرار داریم، حایز اهمیت است زیرا این انقلاب از سوی مردم در حال تحقق و مدیریت است. هر سیستمی که در آینده ایجاد شود باید از سوی خلق ایجاد و مورد پذیرش خلق‌های ایران باشد؛ تا بار دیگر زمات مردم بر باد نرفته و دیکتاتور جدیدی شکل نگیرد.

 

زمان، زمان حمایت از رهبر آپو است

زیلان وژین ریاست مشترک حزب حیات ازاد کردستان  در بخش دیگری از سخنان خود به مساله‌ی انزوا و حصر رهبر آپو و اعتصاب غذای فعاالان و زندانیان سیاسی کرد در شامال کردستان، ترکیه و اروپا با پیشاهنگی نماینده‌ی جولمرگ و ریاست مشترک ک.ج.د پرداخته و اظهار داشت: اکنون با شعار رفع حصر، درهم شکستن فاشیسم و آزادی رهبر آپو در وهله‌ی نخست در کردستان و زندان‌های ترکیه و در سراسر جهان به منظور رفع حصر رهبر آپو اعتصاب غذا در جریان است. ما به عنوان حزب حیات آزاد کردستان نیز به این مقاومت پیوسته و لازم است به شیوه‌ای عمومی از رهبر آپو پشتیبانی و حمایت نماییم.

پیوستن به این اعتصاب غذا و کنش‌های دیگر برای رهبر آپو امری اخلاقی و ملی است

زیلان وژین در خاتمه‌ی سخنانش اظهار داشت که زمان آن فرا رسیده است که حلق شرق کردستان نیز به حمایت از اعتصاب‌های غذا پرداخته و در به پیروزی رساندن ان نقش خود را ایفا نماید. پیوستن و مشارکت به هر اقدامی برای آزادی و در هم شکستن حصر رهبر آپو لازم، امری اخلاقی و ملی است. زیرا هر گونه انزوا و حصری که بر رهبر اپو اعمال شود، انزوا و حصر علیه خلق‌های دیگر نیز می‌باشد. درهم شکستن انزوای رهبر آپو، درهم شکستن انزوای خلق کرد است.