وکلای اوجالان برای ٧٨٨مین بار خواستار دیدار با موکلشان شدند

وکلای عبدالله اوجالان برای ملاقات با موکل خویش برای ٧٨٨مین بار به دادستانی جمهوری در بورسا مراجعه کردند

صبح امروز فایق ازگور ارول، نوروز اویسال، ابراهیم بیلمز و چنگیز یورکلی وکلای عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد برای ٧٨٨مین بار به دادستانی جمهوری در شهر بورسا مراجعه کردند.

 

دادستانی رژیم ترک از ٢٧ ژوئیه ٢٠١١/ ۵ مرداد ١٣٩٠ با تمام درخواست‌های وکلای اوجالان برای ملاقات مخالفت کرده است.