وکلای اوجالان برای ٧۶١مین بار خواهان ملاقات با موکل خود شدند

​​​​​​​وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان برای ملاقات با وی به دادستانی عمومی جمهوری در شهر بورسا رفتند. امروز ٧۶١مین باری است که وکلا برای کسب موافقت دادستانی برای انجام ملاقات با اوجالان به  بورسا می‌روند

صبح امروز هر کدام از چنگیز یورکلی، مظلوم دینچ و محرم شاهین از وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان برای دیدار با موکل خود به دادستانی عمومی جمهوری در شهر بورسا- ترکیه مراجعه کردند.

 

قابل ذکر است که دادستانی عمومی رژیم ترک در بورسا از سال ٢٠١١ تا کنون،٧۶٠ بار با بهانه‌های واهی همچون بدی شرایط آب‌و‌هوا و بهانه‌های دیگر درخواست وکلای اوجالان را برای انجام ملاقات رد کرده‌اند.