وکلای اوجالان به سوی امرالی به راه افتادند

وکلای اوجالان برای دیدار با موکل خویش به سوی امرالی به راه افتادند.

  به توجه به بیانیەی منتشر شده از سوی دفتر حقوقی سده، رزان ساریجا و نوروز اویسال وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان  برای دیدار با موکل خویش به سوی امرالی به راه افتادند.

  بیانیه از راه تویتیر این دفتر منتشر شده و اعلام شد: "به اطلاع افکار عمومی میرسانیم، از وکلای دفتر ما نوروز اویسال و رزان ساریجا امروز ۱۲ ژوئن/۲۲ خرداد برای دیدن موکلمان آقای اوجالان به سوی امرالی به راه افتادند. "

  وکلای اوجالان آخرین مرتبه در ۲ و ۲۲ مه/۱۲ اردیبهشت و ۱ خرداد  با موکل خویش دیدار کردند.