وکلای اوجالان: تصمیم تازه‌ای در کار نیست

مظلوم دینچ از وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در مورد بیانیه وزارت دادگستری رژیم ترک بیانیه‌ای صادر کرد و گفت:"ممنوعیت در ٢٢ آوریل به پایان رسیده بود."

نماینده کمیته منع شکنجه با عبدالحمید گول وزیر دادگستری رژیم ترک گفتگو کرد. وزیر دادگستری رژیم ترک پس از این گفتگو در اظهاراتی مدعی شد:"پیشتر تصمیم به حصر گرفته شده بود، تصمیم حصر برداشته شد. تصمیم‌های مربوط به ممنوعیت حصر به کناری گذاشته شدند. شرایط ملاقات فراهم شده است."

 

مظلوم دینج وکیل رهبر خلق کرد در این باره با خبرگزاری فرات گفتوگو کرده و یادآور شد که تصمیم پایان دادن به ملاقات چیز تازه‌ای نیست.

 

دینچ افزود در ٢٢ آوریل تصمیم گرفته شد و گفت که پس از ٨ سال سرانجام در ٢ ماه مه توانسته‌اند با موکلشان اوجالان ملاقات کنند.

 

دینچ افزود:"درخواست ما برای ملاقات ادامه داشته‌اند. تصمیم ممنوعیت ملاقات برداشته شده اما ملاقاتی صورت نمی‌گیرند."

 

دینچ افزود که از دو ماه مه به هیچکدام از درخواست‌های آنان برای انجام ملاقات پاسخ داده نشده است.