وکلای اوجالان جزئیات دیدار با اوجالان را اعلام کردند- تکمیلی

دفتر حقوقی سده جزئیات دیدار ۱۸ژوئن / ۲۸ خرداد با رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان را اعلام کردند.

  دفتر حقوقی سده جزئیات دیدار ۱۸ژوئن / ۲۸ خرداد با رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان را اعلام کردند.

  متن بیانیه به شرح زیر است:

  " روز ۱۸ ژوئن//۲۸ خرداد با موکل خویش آقای اوجالان در زندان امرالی دیدار کردیم. 

  آقای اوجالان همانند دیدارهای پیشین بسیاری از مسائل را ارزایابی نموده و نظرات خود را بیان داشتند. بیشتر به ارزیابی مسائل اعتصاب‌های غذا، ارتباطات میان کرد و ترک، فرهنگ، شخصیت و تاریخ کردها، پیشامدها و وضعیت سوریه و شمال سوریه، فرصت و راه‌های سیاست دمکراتیک – توافق دمکراتیک، سیاست روزانه و  تحولات پیشرو پرداختند. 

  در همان وقت آقای اوجالان مکتوبی را درباره سیاست‌های روزانه و تحولات پیشرو نوشتند. درخواست کردند این متن در ابتدا با ه.د.پ در میان گذاشته شود. چون مخاطب اصلی آن‌ها هستند. در چهارچوب درخواست آقای اوجالان پس از این دیدار، ارزیابی و مکتوب را با مسئولان و شورای ه.د.پ درمیان گذاشتیم و سپس قرار گرفتیم در ۲۱ژوئن/۳۱ خرداد به اطلاع افکار عمومی برسانیم. اعلام می‌داریم بغییر از مخاطبانی که به آن‌ها اشاره نمودیم، شخص دیگری را مطلع نساخته‌ایم.

  هنگامیکه در راستای برنامه‌ریزی خویش دیدارهایی انجام می‌دادیم، در رسانه‌ها شخصی به نام علی کمال اوزجان را دیدیم. وی ادعا کرده است که عصر روز پنجشنبه سعی در تماس با وکلای دفترمان داشته است و همچنین ادعا کرده است که به امرالی رفته است. بغییر از وکلا اطلاعی از رفتن کسی دیگر به امرالی نداریم. از ۲مه تاکنون و در تمامی دیدارهایمان پیام‌های موکل خویش را ابتدا به مخاطبات اصلی آن رسانده و سپس به اطلاع افکار عمومی رسانده‌ایم. از اهمیت موقعیت موکل خویش در چهارچوب اجتماعی و سیاسی آگاه هستیم. به همین دلیل در بیانیه‌های خویش سعی داریم بر مبنای این مسئولیت اقدام نماییم. بویژه درباره‌ی دیداری که اوزجان ادعا کرده است، نحوه‌ی اشتراک‌گذاری آن و مفاهیمی که بکار برده است به وی مربوط است. تا زمانی ما با موکل خویش دیداری نداشته باشیم نمی‌توانیم تایید کنیم و یا پاسخ دهیم. 

  مکتوب آقای اوجالان که در دیدار روز ۱۸ ژوئن نوشتند، در ضمیمه‌ی این بیانیه به اطلاع افکار عمومی خواهیم رساند. 

  آقای اوجالان اظهار داشتند هر متنی از شرح کتابی بوده و در چهارچوب متن کتاب پیشنهادات و نظرات خویش را بیان کردند. 

  اظهار داشتند که برای چاره‌یابی، پیام‌هایی گسترده خواهد داشت که به آن‌ها "امید" می‌گوید.  بار دیگر با اشاره به زبان دوقطبی(متناقض) که در دیدارهای پیشین به آن اشاره  کرده بودند، اعلام کردند که باید خط سوم حفظ شود. 

  آقای اوجالان در چهارچوب گفت‌وگو‌های روزانه اعلام کردند که نباید درباره‌ی اتحاد دمکراسی ترددی داشت و اظهار داشت، باید ه.د.پ راه سوم را اساس گرفته و از آن محافظت کند. اعلام کرد، وضعیت دو قطبی از زمان تأسیس جمهوری تاکنون وجود داشته است، در این شرایط تشکیل و مدیریت اتحاد دمکراسی و ه.د.پ که حزبیست بر مبنای خط سوم ، کاری خطرناک و شجاعانه است. گفتند، باید ه.د.پ بمانند اتحادی دمکراتیک با شجاعت و عاقلانه به عنوان یک کاتالیزور،  سیاست چاره‌یابی و مذاکرات دمکراتیک ایجاد کند، تا تمامی سازمان و احزاب سیاسی دمکراتیزه شوند. 

  آقای اوجالان اظهار داشتند، اندیشه‌ی اتحاد دمکراتیک که در ه.د.پ شکل گرفته است نباید به بخشی از سیاست‌های روزانه‌ی انتخاباتی مبدل شده و اعلام کردند که هدف ایشان اتحادی اجتماعیست و نه گسترش دو قطبی گری. به نظر ایشان سیاست قطبی سازی با گفتمان حقیر و عوام فریب خود سیاست جنگ را اعمال می‌کند، ه.د.پ باید مسیر خود را حفظ کند. اعلام کردند بایستی در این موارد با ه.د.پ مشورت کرد. همچنین گفتند، علی‌رغم این‌ها ه.د.پ فعالیت‌هایش را انجام داده و خودش نیز تصمیم‌گیری می‌کند. 

  آقای اوجالان اظهار داشتند ه.د.پ حزب اتحاد دمکراتیک و مذاکرات دمکراتیک است، برای دستیابی به آن بایستی ه.د.پ بمانند حزب اتحادها از راه توافق‌های خود سیاست‌ خود را قدرتمند گرداند. گفتند، از کوچکترین سازمان‌های جامعه، از روستا تا بالاترین سطح مشکلات بسیاری وجود دارند. مجموع این مشکلات در حوزه‌ی سیاست  بوده و باید در سیاست راهکاری دمکراتیک را ایجاد نمود. 

  اظهار داشتند، سیاست دمکراتیک باید بر اساس ۳ مبنای اتحاد دمکراتیک، سیاست آزاد و قوانین جهانی ایجاد شده و برای قوانین جهانی، مفهوم توافق قانون اساسی دمکراتیک را پیشنهاد کردند. اعلام کردند، در میان قانون جهانی می‌توان قانون اساسی دمکراتیک را یافت. همچنین خاطر نشان ساختند که در اعلامیه‌ی متشکل از ۷ ماده‌ توافق دمکراتیک  وجود دارد. 

  ایشان در مسئله‌ی ترک- کرد همانند دیدارهای اخیر، ارزیابی‌های خویش را ادامه دادند. اعلام کردند رابطه‌ی ترک و کرد همانگونه که پیشتر اظهار داشته‌اند هم‌سو است. ترک‌ بدون کرد وجود نداشت. کرد‌ها بودند که از ملازگرد درهای آناتولی را بر ترک‌ها گشودند. همچنین ترک‌ها با توافق با کرد‌ها در چالدران و مارجیدابک پیشروی کردند. اظهار داشتند، این وضعیت تنها یکجانبه نبوده بلکه برای کردها نیز سنخیت دارد. به نظر آقای اوجالان بایستی تحقیق کرده و معلوم گردد که توافق میان کردها و ترک‌ها از سوی چه کسی، چه زمانی و چگونه پایان یافته است و کدامین نیرو سبب آن شده است. اعلام کردند که پس از این توافقات قیام‌‌های بسیاری شکل گرفتند، قتل‌عام‌های بسیاری انجام شدند. اظهار داشتند، روش ایشان متفاوت است، باوجود تمامی اتفاقاتی که در چهل سال گذشته رخ داده‌‌اند، همیشه از قتل‌عام‌هایی بزرگ‌‌تر جلوگیری کرده‌اند و همه به این امر واقفند. 

  آقای اوجالان در این دیدار درباره‌ی روش سیاست خویش گفتند، تا به امروز با اندیشه، انتخاب و خلاقیت خواهان سیاست ورزی بوده و مشکلات را حل نماید. وی با اشاره به هزاران تنی که وفاداری خود را به وی اعلام کرده‌اند، بویژه در اعتصاب‌های غذا و روزه‌ی مرگ نشان داده شد، گفتند با وجود تمامی این‌ها نباید به این اندزه کار‌ها و مشکلات اجتماعی حل نشده باقی بمانند. اعلام کردند، تمامی بار بر دوش وی بوده و تنها فداکاری کافی نیست، با فکر، خلاقیت و سیاستی‌که مشکلات را حل می‌نماید هر کس قادر است بر سر بعضی از مسائل تمرکز کند. برای مثال گفتند، بسیار کنجکاو هستند که در آینده شهرداری دمکراتیک تا چه حد پیشرفت خواهد کرد. 

  ایشان علام کردند، این مسئله را مهم می‌بیند که کرد‌ها باسیاست سازنده همراه با اعراب و دیگر خلق‌ها، چگونه دولت سوریه را برای راه‌حلی در قانون اساسی قانع خواهند کرد. اظهار داشتند، این راه تنها راه ممکن برای جلوگیری از تخریب و انهدام‌های محتمل است. 

  ایشان در مسئله‌ی فرهنگ و  تاریخ کردها نظرات خویش را در دیدارهای پیشین ادامه داده و در مسائل مم و زین و جزیره ارزیابی‌هایی انجام دادند. گفت، با وجود گذشت ۴۰۰ سال اما هنوز هم سایه‌ی مم و زین بر جزیره قرار دارد. در زمان ارزیابی فرهنگ، جغرافیا و تاریخ جزیره به دختر کرد ایزدی بریوان اشاره کرد که در تاریخ جزیره شخصیتی مهم بود و بدین شکل نظرات خویش را درباره‌ی ایزدیان بیان داشت. آقای اوجالان اعلام کرد،‌ فرهنگ کرد به شکلی درست آموخته نشده، زندگی نشده، وضعیتی خوفناک است که کردها به فرزندانشان فرهنگ کردی نمی‌آموزند. 

  ۲۱.۶.۲۰۱۹
  با احترام
  دفتر حقوقی سده

  پیام رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان 

  به افکار عمومی

  در مسئله‌ی ابتکار عمل شخصی خویش که برای پایان دادن به روزه‌ی مرگ و اعتصاب‌های غذا استفاده کردم، لازم دیدم که این بیانیه را منتشر نمایم.
درباره‌ی موضعی ژرف‌تر و روشن‌تر نسبت به کارزار چاره‌یابی صحبت کردم. از این دیدگاه به تحولات جاری نگاه کردم. وضعیتی که مهر خود را به روند پس از کارزار چاره‌یابی زد، آنچه به تردد سنتی ترکیه تداوم می‌بخشد، راه را بر جنگ و دو‌قطبی‌گری می‌گشاید و تمامی مسائل اجتماعی و بویژه مسئله‌ی کرد را تشدید می‌کند، با واقعیتی که توافقات جمهور و ملت، گزینه‌ی توافق دمکراتیک که در ه.د.پ آشکار شده است و مذاکرت دمکراتیک را اساس می‌گیرد در تضاد است. 

  بایستی درک گردد که در آینده مسائل اجتماعی داخلی، مسائل منطقه‌ای و اجتماعی بیشتر می‌شوند، به همین دلیل بسیار مهم و با معناست که از موضع خط سوم محافظت شود. در این چهارچوب اندیشه‌ی اتحاد دمکراتیک که در ه.د.پ عیان گشته است نباید به مسئله‌ای در سیاست روزانه‌ی انتخابات مبدل گردد. بایستی اتحاد دمکراتیک و معنای تاریخی آن را در دوقطبی‌های موجود دخالت نداده و همانگونه تاکنون انجام شده است در انتخابات بر خط بی‌طرف خویش اصرار نمود. 

  خط مشی بر مبنای ۳ مفهوم، اتحاد دمکراتیک، سیاست آزاد و قوانین جهانی، صحیح‌ترین پلاتفورم سیاسی و گزینه‌ی نتیجه‌ بخش است. از تمامی قدرت‌های مرتبط درخواست می‌کنم در این چهارچوب هشیار باشند. 

  ۱۸.۰۶.۲۰۱۹ زندان بسته‌ی امرالی 

  عبدالله اوجالان"