وکلای اوجالان خواستار انجام ملاقات شدند

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای انجام ملاقات با موکلشان درخواستی را به دادستانی جمهوری ترک در شهر بورسا تحویل دادند.

نوروز اویسال، فایق اوزگور ارول، جنگیز یورکلی و مظلوم دینچ وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به دادستانی جمهوری ترکیه در بورسا مراجعه کردند. آنان برای ملاقات با اوجالان درخواست ملاقات کردند.

رژیم استعمارگر ترکیه از ٧ آگوست ٢٠١٩ با درخواست وکلای اوجالان برای انجام ملاقات مخالفت کرده است.