وکلای عبدالله اوجالان برای ملاقات با ایشان به دادستانی بورسا مراجعه کردند

وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان به منظور دیدار با موکل خود در زندان جزیره امرالی برای ٧٩٢مین بار پیاپی به دادستانی شهر جمهوری در شهر بورسا مراجعه کردند

صبح امروز هر کدام از ابراهیم بیلمز، سربای کوکلو، رمزیه تورگوت و مظلوم دینچ وکلای رهبر خلق کرد برای ملاقات با ایشان به دادستانی جمهوری در بورسا مراجعه کردند.

 

دولت ترک از ٢٧ ژوئیه ٢٠١١/ ۵ مرداد ١٣٩٠ تا امروز با بهانه‌های واهی همچون بدی شرایط آب‌وهوا، وضعیت اضطراری، تعمیر کشتی و ... از ملاقات وکلای اوجالان با موکلشان ممانعت به عمل آورده است. رژیم ترک همچون یک گروگان با رهبر خلق کرد و زندانیان سیاسی کردستانی رفتار می‌کند.