وکلا برای دیدار با اوجالان به دادستانی بورسا رفتند

​​​​​​​وکلای رهبر خلق کُرد عبدالله اوجالان برای دیدار با موکل خویش برای ٧۶٢مین بار به دادستانی جمهوری در بورسا مراجعه کردند

چنگیز چیچک، ابراهیم بیلمز و فرات جشاجاک وکلای عبدالله اوجالان رهبر خلق کُرد برای ملاقات با موکل خود به دادستانی جمهوری در شهر بورسا مراجعه کردند.

 

رژیم ترک ٧۶١ بار با بهانه‌های واهی همچون "نامساعد بودن آب‌و هوا"، "تعمیر کشتی"، "خرابی کشتی"، "وضعیت فوق‌العاده در ترکیه" و "ماده ۵٢٧۵ مبنی بر ممنوعیت ملاقات با محبوسین" تاکنون دیدار وکلا با اوجالان را رد کرده است.