١٢٢ سال زندان برای ١٣ امضاکننده بیانیه استعفای خامنه‌ای

١٣ نفر از امضاکنندگان بیانیه استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مجموع به ١٢٢ سال زندان محکوم شدند

صدور احکام سنگین زندان برای منتقدان علی خامنه‌ای رهبر رژیم ایران ادامه دارد. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی ایران نرگس منصوری از امضاکنندگان نامه چهارده کنشگر زن که خواهان کناره‌گیری علیه خامنه‌ای شده بود از سوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال زندان و دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد.

پیش از این ١٢ فعال مدنی دیگر که خواستار بیانیه استعفای خامنه‌ای را امضا کرده بودند در مجموع به ١١۶ سال حبس، ۶ سال تبعید و ۶ سال ممنوعیت خروج از ایران متهم شده بودند.

احکام صادر شده به این شرح است:

عبدالرسول مرتضوی؛ ٢۶ سال حبس.

هاشم خواستار؛ ١۶ سال حبس، ٣ سال تبعید و ٣ سال ممنوعیت خروج از ایران.

محمد نوری‌زاد؛ ١۵ سال حبس، ٣ سال تبعید به ایذه و ٣ سال ممنوعیت خروج از ایران.

جواد لعل‌محمدی: ١۵ سال حبس.

کمال جعفری یزدی؛ ۱۳ سال حبس.

مهدی مهدوی‌فر؛ ۹ سال حبس تعزیری.

رضا مهرگان؛ ۷ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال تبعید به خراسان.

محمدحسین سپهری؛ ۶ سال حبس.

فاطمه سپهری؛ ۶ سال حبس.

نرگس منصوری؛ ۶ سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی.

هاشم رجایی؛ ١ سال حبس.

محمد حسین‌پور؛ ١ سال حبس.

مرتضی قاسمی؛ ١ سال حبس.