١۴٠ عضو حزب دمکراتیك خلق‌ها طی سه روز بازداشت شده‌اند

​​​​​​​حزب دمکراتیك خلق‌ها اعلام کرد در سه روز گذشته دهها عضو آن در حملات نیروهای امنیتی ترکیه دستگیر شده‌اند

حزب دمکراتیك خلق‌ها اعلام کرد در سه روز گذشته دهها عضو آن در حملات نیروهای امنیتی ترکیه دستگیر شده‌اند.

 

عایشه آجار باشاران، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر ه.د.پ شمار بازداشت شدگان در سه روز گذشته را ١۴٠ تن عنوان کرد و گفت پلیس ترکیه در زمان دستگیری نظام الدین توغوچ، مسئول ه.د.پ در باتمان دست به خشونت زده است.

 

باجاران با اشاره به نقض حقوق بشر و دمکراسی در ترکیه گفت ائتلاف دو حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی در پی سرکوب مخالفان انواع اقدامات غیر قانونی را انجام داده‌اند.

 

او با یادآوری آنکه ه.د.پ مشروعیت خود را از مردم کسب کرده است و نه از اردوغان رئیس حزب عدالت و توسعه گفت: دولت ترکیه باید بداند که با دستگیری‌های گسترده نمی تواند ه.د.پ را مرعوب کند.