٧ نفر زندانی سیاسی بند ٣۵٠ اوین به خاطر این عکس به قرنطینه رفتند

انتشار یک عکس از دو زندانی سیاسی در حیاط بند ٣۵٠ زندان اوین به تنبیه گروهی زندانیان انجامید.

انتشار یک عکس از دو زندانی سیاسی در حیاط بند ٣۵٠ زندان اوین به تنبیه گروهی زندانیان انجامید.

 

عکس مربوط به دو زندانی سیاسی آرش صادقی و سهیل عربی است. این دو زندانی مبارز حین هواخوری در حیاط زندان روی صندلی نشسته و سهیل عربی دست خود را به نشانه سبمل پیروزی (حرف V) به دوربین نشان می‌دهد.

 

به نقل از ایران اینترناسیونال علاوه بر انتقال هفت زندانی به قرنطینه بند ۴، آرش صادقی را به رجایی شهر و سهیل عربی را به بند ۸ زندان اوین منتقل شد‌ه‌اند. در قرنطینه بند ۴ بنا به اخباری که از زندانیان می‌رسد دستگاه‌های شنود و دوربین‌های زیادی نصب کرده‌اند که زندانیان را در هر حالتی تحت نظر داشته باشند.

 

اسامی ۷ نفر زندانی سیاسی که به قرنطینه منتقل شده‌اند عبارت است از: "جمال‌الدین خانجانی"، "حسن سی سختی"، "احمد دانشپور مقدم" ،"محسن دانشپور مقدم" ،"اسماعیل عبدی" معلم و عضو فعال کانون صنفی معلمان، "علی زاهد" و "عبدالفتاح سلطانی". این زندانیان همه با بیماری‌های جسمی متعددی مواجه هستند و بهداشت و سلامت محیط نگهداری آنها بسیار حایز اهمیت می‌باشد.