پارلمانتارهای ه.د.پ در گردهمایی اعتراضی استانبول شرکت کردند

​​​​​​​پارلمانتاران حزب دمکراتیک خلق‌ها و از جمله روئسای مشترک این حزب پروین بولدان و سزای تمللی علی‌رغم مانع‌تراشی پلیس ترکیه در میدان تقسیم شهر استانبول به فعالین گردهمایی محکومیت حصر امرالی پیوستند

پلیس رژیم ترکیه از صبح دوشنبه میدان تقسیم استانبول را به محاصره درآورد و اجازه برگزاری راهپیمایی پارلمانتاران ه.د.پ از مقابل هتل هیل واقع در میدان تقسیم بسوی میدان گالاتا سرای را نداد. پلیس اطراف این هتل را محاصره کردند و سپس به به صالحه آیدنیز یکی از پارلمانتاران ه.د.پ یورش بردند.

 با شکستن حصر، حقوق شهروندی به ترکیه برمی‌گردد

سزای تمللی رییس مشترک ه.د.پ پس از مجادله لفظی شدید با پلیس ترکیه طی سخنانی گفت:"ما اینجاییم تا در مبارزه لیلا گووَن با وی همراهی کنیم. هر زندانی حق دارد که وکلا و خانواده خود را ملاقات کند. این حق شامل آقای اوجالان می‌شود، عدم التزام به چنین حقی نشانه عدم وجود حقوق شهروندی است. به همین دلیل شکستن حصر امرالی مبارزه‌ای حقوقی است. ترکیه تحت محاصره قرار گرفته است. ما از تمام افراد دمکرات، زنان و جوانان می‌خواهیم که از حقوق و دمکراسی حمایت کنند.

 

نقض قوانین اساسی مشروع گشته است، نیروهای امنیتی هم با دیدی طبیعی به این مسئله می‌نگرند و به آسانی مانع نمایندگان مجلس می‌شوند. در این كشور نه حقوق وجود دارد و نه عدالت. این مصداق جرم است و نپذیرفتن قانون است. رژیم حاکم و نیروهایش امروز در مقابل شما به جرم دست زدند. ما علیه این جرم‌ها و علیه بی‌عدالتی و نقض قوانین مبارزه می‌کنیم. برای بازتاب صدای لیلا گووَن و مبارزه اعتصابگران غذا تلاش می‌کنیم. این یک مباراه حقوقی و دمکراتیک است. در مدت کوتاهی به محاصره و حصر پایان خواهیم داد."

 

پروین بولدان رییس مشترک دیگر ه.د.پ هم در سخنانی یادآور شد:"امروز با دستور وزیر کشور مانع راهپیمایی ما به سوی میدان گالاتاسرای شدند. وزیر گفت:'اگر شما توانستید راهپیمایی کنید پس معلوم می‌شود من مرد نیستم.' بهتر است وزیر بفهمد که مرد بودن جلوگیری از راهپیمایی پارلمانتارها نیست. برای توقف کشتارها تنها انسانیت بس است. کسانی که طبق قانون این كشور را اداره نمی‌کنند خوب بدانند که ما در هر مکانی خواسته‌هایمان را ابراز می‌کنیم."

 

بولدان سپس افزود:"مبارزه چهل ساله علیه نقض حقوق، نسل‌کشی و شکنجه در زندان‌ها، مبارزه چهل ساله آزادی و دمکراسی را از وزیر کشور یاد نگرفته‌ایم. کم نبودند آنانی که پیش از اینها چنین رفتار می‌کردند و ما هم یک گام پس نگذاشتیم. برای تحقق آشتی، دمکراسی و عدالت هر هزینه‌ای را به جان خریدیم. رفقای ما برای آشتی و دمکراسی جان خویش را در زندان‌ها فدا می‌کنند. رفیق لیلا گووَن برای پایان دادن به حصر آقای اوجالان از ٩۶ روز پیش دست به اعتصاب غدا زده است."

پارلمانتارها مانع‌تراشی‌های پلیس را نپذیرفتند

پس از سخنرانی روئسای مشترک ه.د.پ، پارلمانتارها در محکومیت رفتار پلیس تحصن کردند. پروین بولدان در این تحصن با استفاده از تلفن با لیلا گووَن که در ۶مین روز اعتصاب غذاست گفتگو کرد.

 

سپس پارلمانتارهای ه.د.پ از محاصره نیروهای پلیس خارج شدند و بسوی خیابان استقلال براه افتادند. با وجود مانع‌تراشی‌ها پارلمانتارهای حزب دمکراتیک خلق‌ها از خیابان استقلال تا ساختمان مرکزی ه.د.پ در استانبول راهپیمایی کرده و شعار سر دادند.